Vanda Babić

Vanda Babić (Kotor, 27. ožujka 1967.) hrvatska kroatistica.

ŽivotopisUredi

Rođena u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Sveučilištu u Zadru (tada Filozofskom fakultetu) radi od 1992. kao znanstvena novakinja. Magistrirala 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima. Doktorirala 2003. na Sveučilištu u Zagrebu disertacijom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru. Danas (od 2017.) u zvanju redovite profesorice. Bila je vanjski suradnik na Odjelu za kulturu i turizam gdje je predavala kolegij Metodika interpretacije prirodne i kulturne baštine. Do ukidanja svih projekata krajem 2013. bila je voditeljica projekta Usmeno-književna baština zadarskog područja i suradnica na projektu: Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti glavnog istraživača Milorada Nikčevića. Objavila je desetak stručnih i znanstvenih knjiga.(popis u prilogu) Suradnica je u mnogim znanstvenim i stručnim časopisima. Urednica je prvog zbornika Zadarskih filoloških dana te niza knjiga. Suautorica je i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, u produkciji HTV, proizvedenog 2001.

Od 2007. do 2015. predsjednica je Vijeća za kulturu Zadarske županije, a od 2015. do 2019. članica. Od 2016. članica je Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a od 2017. do danas predsjednica. Ekspert je za akreditaciju studijskih programa i reakreditaciju studijskih programa pri Agenciji za kontrolu i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja u Crnoj Gori. (odlukom od 21. 12. 2018.) Članica je stručnih povjerenstava Ministarstva znanosti i obrazovanja za procjenu eksperimentalnih udžbenika i eksperimentalnih nastavnih pomagala za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2018/19 i procjenu udžbenika i nastavnih pomagala za osnovnu i srednju školu za šk. god. 2019/20. U prosincu 2011. je sudjelovala u Erasmus programu razmjene profesora na Sveučilištu u Bambergu, gostovala je na Sveučilištu u Puli, Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, te Sveučilištu Macquarie u Sydneyu s temama iz hrvatske književnosti i kulture Boke kotorske. Bila je mentoricom na doktorskom studiju te je s doktorandom objavila više radova, kao i mentorica na završnim i diplomskim radovima gdje je također i sa studentima objavila nekoliko radova. Dugi niz godina bila je predsjednica Organizacijskog odbora Zadarskih filoloških dana, Obljetnice 500 godina od rođenja Petra Zoranića te Ljetne škole hrvatskog jezika i kulture Odjela za kroatistiku Sveučilišta u Zadru kao i velike manifestacije Hrvatski gradovi za Hrvate Boke. Aktivni je sudionik projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Pokretač je brojnih kulturnih manifestacija s ciljem promicanja hrvatske kulturne baštine Boke, hrvatsko-crnogorskih književnih i kulturnih odnosa, predavanja u R Hrvatskoj i Crnoj Gori, te studijskih putovanja s ciljem približavanja i upoznavanja s kulturom i radom autohtone hrvatske zajednice u Crnoj Gori.

Dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije (2006.), Plakete HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.), Srebrne povelje Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila (2008.), poticaja za izvrsnost u znanosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2009.), Zahvalnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore za promicanje i očuvanje baštine Hrvata Boke kotorske (2019.) i Grba grada Zadra (2019.).

DjelaUredi

 • Don Srećko Vulović o starosjediocima Boke kotorske, Diorama, Zagreb, 2001.
 • Razgovor duhovni Vicka Zmajevića, HKD «Napredak» podružnica Zadar, 2005., str. 240.
 • Vanda Babić, Sanja Knežević, Gizdelin, HKD „Napredak“ podružnica Zadar, 2007., str. 272.
 • Kulturno-umjetnička društva Zadarske županije, Zadar 2007., str. 420.
 • Bokeljska muka, Književni krug Split, Biblioteka znanstvenih djela, Split, 2008., str.220.
 • Kuturalno pamćenje - ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke, HNVCG, Tivat, 2016., str. 343.
 • Kulturalno pamćenje - ogledi o hrvatskoj kulturi i književnosti Boke, (hrvatsko izdanje) Naklada Jurčić, Zagreb, 2018.
 • Boka kotorska, zaljev svetaca i hrvatske kulture, Jutarnji list, 2019. i dopunjeno izdanje Jutarnjeg lista i HNVCG, Zagreb, Tivat, 2019.


ScenarijiUredi

Suautorica je (s gospodinom Božom Vodopijom) i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, u produkciji HTV, proizvedenog 2001.

UrednicaUredi

 • Hrvatska književnost Boke kotorske do preporoda, (priredila i predgovor napisala V. Babić). Zagreb, Erasmus naklada (Školska knjižnica; Hrvatska književnost od Bašćanske ploče do naših dana., knj. 33-34.), 1998. 208. str.
 • Uskrs, Hrvatski običaji,1, Zbornik studentskih radova, priredili: V. Babić i J. Miletić, Zadar, 2006.
 • Radovan i Ljudmila Berta K. Balabanića, priredila knjigu, poemu i proslov napisala Vanda Babić, Novalja-Zagreb, 2007.
 • Sveta Kata – divica i mučenica, priredila Vanda Babić, Novalja, 2008.
 • B. Krešimir Balabanić, Vila Hrvatica, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str.298.
 • B. Krešimir Balabanić, Duhovna oporuka, priredila Vanda Babić, Novalja-Kolan 2009., str. 34
 • Napredak je misija: intervjui 1990.-2010. (autor Franjo Topić, priredila Vanda Babić) (Sarajevo: HKD Napredak; Zagreb: Napredak Futura, 2013.).
 • Prvi broj zbornika Zadarski filološki dani.

LiteraturaUredi