Vandalizam

Vandalizam označava namjerni čin koji uzrokuje oštećenje i/ili uništavanje javne ili privatne imovine.

Oštećena telefonska govornica u Tokiju, posljedica vandalizma

Pojam dolazi od naziva plemena Vandala.

Logotip Zajedničkog poslužitelja
Na Zajedničkom poslužitelju postoje datoteke na temu: Vandalizam.