Varijabilni troškovi

Varijabilni (promjenjivi) troškovi mijenjaju se u ukupnom iznosu razmjerno s promjenom opsega proizvodnje.

U hotelijerstvu je jedan od glavnih predstavnika varijabilnih troškova trošak materijala (namirnica i pića).

U hotelijerstvu vanjski troškovi iznose 30% do 40% ukupnih troškova.

S obzirom na brzinu povećanja u odnosu na stupanj iskorištenosti kapaciteta:

uredi

Proporcionalno varijabilni - povećavaju se ili smanjuju proporcionalno (u istom razmjeru s povećanjem ili smanjenje iskorištenosti kapaciteta).

Progresivno varijabilni - povećavaju se brže nego što se povećava stupanj iskorištenosti kapaciteta (često povećanje iskorištenosti kapaciteta rezultira i većim škartom ili gubitcima u proizvodnji).

Degresivno varijabilni - povećavaju se sporije nego što se povećava stupanj iskorištenosti kapaciteta.