Velika Usora

Velika Usora je rijeka u Bosni i Hercegovini.

Velika Usora
Pritoci Blatnica, Uzvinska rijeka
Države BiH
Slijev crnomorski
Ulijeva se u Usoru
Plovna od − do nije plovna

Nakon spajanja sa Malom Usorom kod mjesta Satavci u općini Teslić nastaje rijeka Usora, lijeva pritoka rijeke Bosne. Uzvinska rijeka je lijeva pritoka Velike Usore.