Viški kanal

tjesnac u Hrvatskoj

Viški kanal je tjesnac u Jadranskom moru. Nalazi se između Paklenih otoka na sjeveru i otoka Visa (po kojemu je i dobio ime) na jugu, dok na istoku i zapadu nema prave prirodne granice.

Na zapadu se izlazi na otvoreno more, a na istoku je Korčulanski kanal.