Vijeće Europske unije

Vijeće Europske unije je institucija Europske unije koju čine 27 ministara vlada država članica od kojih svaki predstavlja jednu državu članicu (koji će ministri sudjelovati na sastanku, ovisi o temi koja je na dnevnom redu). U njoj se sastaju ministri i drugi dužnosnici iz država članica EU-a kako bi donijeli zakone i uskladili politike koji spadaju u nadležnost Europske unije. Vijeće je glavni donositelj odluka u EU-u te pregovara i donosi nove propise EU-a ili ih prema potrebi prilagođava. Novi se zakoni EU-a obično donose uz suglasnost Europskog parlamenta, primjenom redovnog zakonodavnog postupka.

Logo Vijeća Europske unije.

Vijeće također:

 • usklađuje politike država članica, na primjer, u području gospodarstva
 • sklapa međunarodne sporazume u ime EU-a
 • razvija zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku na temelju strateških smjernica koje utvrđuje Europsko vijeće
 • donosi proračun EU-a, zajedno s Europskim parlamentom

Do 1993. Vijeće je bilo poznato pod nazivom Vijeće ministara.

Sjedište uredi

 
Sjedište Vijeća u zgradi Justus Lipsius u Bruxellesu.

Vijeće ima sjedište u Bruxellesu. Tijekom travnja, lipnja i listopada Vijeće održava sastanke u Luxembourgu.


Sastav Vijeća uredi

 
Glavna dvorana za sastanke u Vijeću.

Posebnost Vijeća EU ogleda se i u njegovom sastavu. Pravno gledajući, Vijeće je jedinstveno tijelo, a u stvarnosti se sastoji od deset formacija.

 • opći poslovi;
 • vanjski poslovi;
 • ekonomski i financijski poslovi;
 • pravosuđe i unutarnji poslovi;
 • zapošljavanje, socijalna politika, zdravlje i zaštita potrošača
 • konkurentnost (unutarnje tržište, industrija i istraživanje);
 • promet, telekomunikacije i energija;
 • poljodjelstvo i ribarstvo;
 • zaštita okoliša;
 • obrazovanje, mladi i kultura.

Dakle, ministarski sastav mijenja se ovisno o temi o kojoj se raspravlja. U pravilu u radu Vijeća sudjeluju ministri vanjskih poslova, međutim kada se raspravlja o poljoprivredi, sudjeluju ministri poljoprivrede, kada se radi o prometu, sudjeluju ministri zaduženi za transport itd.

Načini donošenja odluka uredi

Vijeće i dalje zajedno s Europskim parlamentom dijeli zakonodavnu djelatnost i donošenje odluka u svezi s proračunom EU, te zadržava središnje mjesto u okvirima zajedničke vanjske i sigurnosne politike. Nakon donošenja Lisabonskog ugovora postupak odlučivanja kvalificiranom većinom postaje redoviti postupak odlučivanja, osim ako Osnivački ugovori ne inzistiraju na drugačijoj vrsti glasovanja (jednoglasnosti).

Od 2014. godine uvodi se novi sustav glasovanja tzv. dvostruke većine, na temelju kojeg će predložene akte morati prihvatiti većina država članica koje čine 55 posto glasova te koje istovremeno predstavljaju većinu EU stanovništva odnosno barem 65%.


Broj glasova država članica EU-a unutar Vijeća
Država Glasovi Postotni udio
  Njemačka po 29 po 8,2 %
  Francuska
  Italija
  Ujedinjeno Kraljevstvo
  Poljska po 27 po 7,7 %
  Španjolska
  Rumunjska 14 4,0 %
  Nizozemska 13 3,7 %
  Belgija po 12 po 3,4 %
  Češka
  Grčka
  Mađarska
  Portugal
  Austrija po 10 po 2,8 %
  Bugarska
  Švedska
  Danska po 7 po 2,0 %
  Finska
  Hrvatska
  Irska
  Litva
  Slovačka
  Cipar po 4 po 1,1 %
  Estonija
  Latvija
  Luksemburg
  Slovenija
  Malta 3 0,9 %
Ukupan broj glasova 352 100 %

Raspored predsjedavanja uredi

 
Tipografska šahovnica - Vizualni identitetet predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije

Vijećem predsjedaju države članice u trajanju od po šest mjeseci, (od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. prosinca).

Raspored predsjedavanja Vijećem Europske unije i Europskim vijećem (prvo i drugo polugodište)[1]
2013.   Irska
  Litva
2014.   Grčka
  Italija
2015.   Latvija
  Luksemburg
2016.   Nizozemska
  Slovačka
2017.   Malta
  Ujedinjeno Kraljevstvo
2018.   Estonija
  Bugarska
2019.   Austrija
  Rumunjska
2020.   Finska
  Hrvatska
2021.   Portugal
  Slovenija
2022.   Francuska
  Češka
2023.   Švedska
  Španjolska
2024.   Belgija
  Mađarska
2025.   Poljska
  Danska
2026.   Cipar
  Irska
2027.   Litva
  Grčka
2028.   Italija
  Latvija
2029.   Luksemburg
  Nizozemska
2030.   Slovačka
  Malta

Ostala tijela Vijeća uredi

Kada bi se priprema odluka Vijeća EU-u odvijala isključivo na sastancima ministara Vijeće bi bilo potpuno neoperativno. Stoga u sklopu Vijeća EU dijeluju i razna podtijela koja pomažu Vijeću u uspješnom obavljnju njegovih zadataka. To su:

 • rotirajuće Predsjedništvo
 • Odbor stalnih predstavnika (COREPER) - odgovoran za pripremu rada svih sastanaka Vijeća i za obavljanje zadataka koje mu povjeri Vijeće. Coreper osigurava dosljednost politika i aktivnosti Europske unije.
 • radne skupine stručnjaka
 • Glavno tajništvo Vijeća

Izvori uredi

 1. Odluka Vijeća (EU) 2016/1316 od 26. srpnja 2016. o izmjeni Odluke 2009/908/EU o utvrđivanju mjera za provedbu Odluke Europskog vijeća o predsjedanju Vijećem i o predsjedanju pripremnim tijelima Vijeća. OJ L. 26. srpnja 2016. Pristupljeno 19. ožujka 2024.