Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine organ je izvršne vlasti u toj državi.

Ponekad se rabi i naziv Vlada Bosne i Hercegovine.

Vijeće se sastoji od deset članova: devet ministara i predsjedavajućeg (premijera).

SastavUredi