Vikar (od latinske riječi vicarius: zamjenik, namjesnik) najčešće se rabi u značenju pomoćni svećenik, zamjenik župnika, kapelan

Oznaka generalnog vikara Vojnog ordinarijata u RH

Također može biti zamjenik odnosno namjesnik biskupa, nadbiskupa, pape (generalni vikar je papin zamjenik).[1]

Povijest uredi

Pape su se u razdoblju od 5. – 12. stoljeća nazivali Petrovim vikarima, kasnije (od kraja 12. stoljeća) Kristovim vikarima.[2]

Izvori uredi

  1. Bratoljub Klaić, "Rječnik stranih riječi", Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, str. 1422
  2. Vikar (Hrvatski jezični portal)