Vinodolski kanal

morski kanal u Hrvatskoj

Vinodolski kanal je tjesnac u Jadranskom moru.

Dramalj, pogled na Vinodolski kanal.

Pruža se u pravcu jugoistok – sjeverozapad.

Sa zapadne strane ga omeđuje otok Krk.

Vinodolski kanal je produžetak Velebitskog kanala i proteže se između istočne strane otoka Krka i kopna. Duljina kanala je 18 km, proteže se sjeverozapadno od blizine Novog Vinodolskog do južnog kraja Tihog kanala. Jadranska magistrala slijedi obalnu liniju na kopnu uz istočnu stranu kanala, bliže unutrašnjosti, a mjestimično je uočljiva.

Između Crikvenice na kopnu i rta Šilo kanal je tek nešto širi od jedne milje.

Na obali se redaju veliki turistički centri, Novi Vinodolski sa svojom bogatom kulturnom baštinom (Vinodolski zakonik), zatim Selce i na kraju Crikvenica te Crikvenička rivijera. Kada se kaže Crikvenička rivijera misli se na raznovrsnu turističku ponudu od Selca do Jadranova.