Vladimir Strugar

Vladimir Strugar (Bjelovar, 19. studenoga 1946.) je hrvatski pedagog i bivši ministar prosvjete i športa Vlade Republike Hrvatske.

Rođen je u Bjelovaru 19. studenoga 1946. godine gdje je završio srednju ekonomsku školu.

Pedagošku akademiju u Pakracu završio je 1969. godine stekavši zvanje nastavnika hrvatskog jezika i književnosti.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1979. godine završio je četverogodišnji izvanredni studij jednopredmetne pedagogije, stekavši stručni naziv profesora pedagogije.

Magistarski je rad obranio na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1988., a 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci stekao znanstveni stupanj doktora društvenih znanosti iz područja pedagogije s temom Opće i pedagoške osobine nastavnika kao determinante efikasnosti obrazovanja.

KarijeraUredi

  • Osnovna škola Šandor Kiralj u Bedeniku (1969. – 1978.), učitelj hrvatskoga jezika, tajnik i računovođa te ravnatelj škole;
  • Dječji vrtić u Bjelovaru (1978. – 1979.), tajnik;
  • III. osnovna škola u Bjelovaru (1979. – 1984.), ravnatelj;
  • Zavod za unapređivanje školstva Republike Hrvatske, Radna jedinica za područje Zajednice općina Bjelovar (1984. – 1994.), prosvjetni savjetnik za razrednu nastavu i opći razvoj;
  • Bjelovarsko-bilogorska županija (1993. – 2000.), pročelnik Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Bjelovarsko-bilogorske županije;
  • Vlada Republike Hrvatske (2000. – 2003.), ministar prosvjete i sporta u Vladi Republike Hrvatske;
  • Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Bjelovaru (od 2005.), upravitelj Zavoda.

Radio je u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi kao stručni suradnik, gostujući nastavnik i vanjski suradnik – nastavnik na Filozofskom fakultetu i Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Vodio je kolegije: Didaktika, Sistematska pedagogija, Školska pedagogija, Teorija nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum te Obrazovne i razvojne strategije.

Bibliografija obuhvaća oko 470 radova, o čega 13 samostalnih knjiga, suautor 20 i urednik 41 knjige, oko dvije stotine znanstvenih članaka u zbornicima i pedagoškim časopisima te više informativno-popularnih članaka o odgoju i obrazovanju.

Sudjelovao je u nekoliko znanstvenoistraživačkih projekata i aktivno na pedesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih te stručnih skupova.

Prinos hrvatskom obrazovanju i pedagogijskoj znanosti ostvario je na više područja, a to su: teorijsko i empirijsko istraživanje osobina i uloge učitelja, unapređivanje rada s darovitim učenicima, unapređivanje teorije i prakse kurikula i kurikularnih promjena sustava, proučavanju povijesti školstva.

Nagrade i priznanjaUredi

Vladimir Strugar počasni je građanin Grada Krapine (2002.), Općine Donji Kraljevec (2006.) i Grada Bjelovara (2012.)

IzvoriUredi

1.http://hrcak.srce.hr/file/342585

Vanjske povezniceUredi

  • Strugar Vladimir – HAZU. www.info.hazu.hr. Pristupljeno 16. veljače 2023.
  • Vladimir Strugar, prvi pedagog član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. www.hrcak.srce.hr/file/342585. Pristupljeno 24. travnja 2023.