Vojna operacija

Za druga značenja pogledajte Operacija (razdvojba).

Vojna operacija je usklađeno vojno djelovanje kao odgovor na razvoj određene situacije. To djelovanje je vojni plan kako razriješiti nastalu situaciju u korist države. Operacije mogu biti ratne ili neratne i dodjeljuje im se kodni naziv iz sigurnosnih razloga. Vojne operacije su često poznatije po tom kodnom nazivu nego po svojim stvarnim operativnim ciljevima.

Vojne operacije se najčešće dijele po stupnju i razmjeru uporabe snaga i njihovom utjecaju na širi sukob, a mogu se voditi na strateškoj, operativnoj i taktičkoj razini.

Operacije strateške razine uredi

Operacije strateške razine se vode radi ostvarenja strateških državnih ciljeva. One u sebi uključuju pohode i operacije većih razmjera i često su popraćene djelovanjem diplomatskih, ekonomskih i obavještajnih elemenata nacionalne moći.

Operacije operativne razine uredi

Operativna razina vojnih operacija povezuje vojnu strategiju i taktiku tako što djelovanja na taktičkoj razini usmjerava prema ostvarenju ciljeva zadanih na strateškoj razini. To je razina na kojoj se planiraju i izvode pohodi i operacije većih razmjera radi postizanja strateških ciljeva na bojištu ili u području operacija.

Operacije taktičke razine uredi

Na taktičkoj razini planiraju i izvode taktičke operacije radi postizanja vojnih ciljeva dodijeljenim taktičkim vojnim postrojbama. Uspješno postizanje vojnih ciljeva taktičke razine doprinosi postizanju ciljeva operativne, a u određenim uvjetima i strateške razine. Stoga je potrebno voditi računa o tome da učinci koji se ostvaruju u taktičkim operacijama uvijek moraju podupirati ostvarenje ciljeva glavnih operacija ili pohoda.

Operativna razina ratovanja uredi

Operativna razina ratovanja povezuje taktičku uporabu snaga sa strateškim ciljevima, pri čemu do izražaja dolazi operativno umijeće, tj. vještina uporabe vojnih snaga radi postizanja strategijskih ciljeva planiranjem, organizacijom, objedinjavanjem snaga i vođenjem pohoda i operacija većih razmjera. Na toj razini se određuju operativni ciljevi, pokreću aktivnosti i uporabljuju resursi kako bi se omogućio uspjeh pokrenutih operacija.

Literatura uredi

  • Armstrong, Richard N. Red Army Tank Commanders: The Armored Guards. Atglen, Penn.: Schiffer Military History, 1994. ISBN 0887405819.
  • Glantz, David M. Soviet Military Operational Art: In Pursuit of Deep Battle. London; Portland, Or.: Frank Cass, 1991. ISBN 0714633623, ISBN 0714640778.

Vanjske poveznice uredi