Vojni ordinarijat u Bosni i Hercegovini

Vojni ordinarijat u Bosni i Hercegovini ustanova Katoličke Crkve, koja je u dogovoru između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine ustrojena za dušobrižništvo vjernika katolika, pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Članica je Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine. Sjedište Vojnoga ordinarijata Bosne i Hercegovine je u Sarajevu.

Vojni ordinarijat u Bosni i Hercegovini
Područje
Država Bosna i Hercegovina
Metropolija Vrhbosanska
Statistika
Podatci
Obred latinski
Vodstvo
Papa Franjo
Apostolski upravitelj Tomo Vukšić
Ostalo
Stanje od 2011.

Podrijetlo naziva uredi

Naziv potječe od pridjeva vojni (u značenju: ono što pripada vojniku, vojsci) i imenice ordinarijat (od lat. ordinariatus, u crkvenopravnome značenju: služba ordinarija, to jest služba rimskoga prvosvećenika, dijecezanskoga biskupa i drugih koji, pa i privremeno, stoje na čelu neke mjestne Crkve ili zajednice s njom kanonski izjednačene, kao i svih onih koji u njima imaju opću redovitu izvršnu vlast u skladu s kanonskim propisima)[1]

Povijest uredi

 
Magni aestimamus

Vojni ordinarijat u Bosni i Hercegovini utemeljio je papa Benedikt XVI. 1. veljače 2011. apostolskom uredbom Magni aestimamus.[2] Osnovan je u skladu s kanonskim propisima te prema čl. 15. Temeljnoga ugovora između Svete Stolice i Bosne i Hercegovine potpisanu u Sarajevu 19. travnja 2006. i Ugovora između BiH i Svete Stolice o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potpisana 8. travnja 2010. u Sarajevu, a kao nastavak prije postojeće dušobrižničke skrbi za vjernike katolike, pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kanonsko pravo vojni ordinarijat u svemu izjednačuje s biskupijom i često se umjesto naziva vojni ordinarijat rabi naziv vojna biskupija. Vojni ordinarijat ima ustroj biskupije. Ta je ustroj, međutim, prilagođen potrebama i posebnim prilikama u kojima vojni ordinarijat djeluje u miru i u ratu.

Pod vojni ordinarijat u dušobrižničkome smislu spadaju svi vjernici katolici, pripadnici oružanih snaga i građansko osoblje na služni u oružanim snagama te članovi njihove obitelji (suprug ili supruga i djeca), odnosno oni koji s njima stalno stanuju.

Vojni ordinariji u Bosni i Hercegovini uredi

      apostolski upravitelj recezendionalni biskup

Slika Ime U službi
  Tomo Vukšić 2011. – danas

Izvori uredi

  1. Usp. Zakonik kanonskog prava proglašen vlašću pape Ivana Pavla II., s izvorima, hrvatsko izdanje: Glas koncila, Zagreb 1966.; latinski izvornik, s izvorima (Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione auctus), Libreria Editrice Vaticana, 1989., kanon 134.
  2. Usp. AAS 103 (2011), str. 171–172. [1]

Vanjske poveznice uredi