Glasovne
promjene
Nepostojano a
Nepostojano e
Navezak
Vokalizacija
Palatalizacija
Sibilarizacija
Jotacija
Jednačenje po zvučnosti
Jednačenje po mjestu tvorbe
Prijeglas
Prijevoj
Refleksi jata
Ispadanje suglasnika

Vokalizacija ili promjena l u o (lat. vocus = glas) glasovna je promjena koja se vrši na kraju sloga i na kraju riječi.


Primjeri vokalizacije

uredi


Vokalizacija se provodi u sljedećim primjerima:


čitala – čitalo – čitao


anđeo – anđela, kotao – kotla, posao – posla


mio – mila, nagao – nagla, topao – topla


  • u genitivu imenica koje završavaju na -lac
mislilac – mislioca, nosilac – nosioca


seliti – selba – seoba

Odstupanja od vokalizacije

uredi


Vokalizacija se ne provodi u sljedećim primjerima:


djelo – djelce, ogledalo – ogledalce


bolnica, stalno, stolnjak, znalci, alka, gol, stol, vol, sol, Milka, Jelka


  • u nekim imenicama u kojima je l na kraju kratkoga sloga:
molba, žalba


Dvostrukosti kod vokalizacije

uredi


Postoje dublete u sljedećim primjerima:


čelo – čelce i čeoce, selo – selce i seoce


  • kod nekih imenica nastalih od izvedenica glagola dijeliti (prefiksalnih izvedenica)
dijel – dio, odjel – odio, predjel – predio, razdjel – razdio


anđelski – anđeoski, selski – seoski