Vozač je sudionik u prometu, osoba koja na cesti upravlja vozilom.

Svaki vozač u vozilu u svakom trenutku mora u vozilu imati isprave koje koje je izdalo nadležno državno tijelo kojima se dokazuje pravo upravljanja vozilom, dokaze o ispravnosti vozila i dokaz o vlasništvu vozila.

Nešto više o cestovnoj struci:

Profesionalni vozač je zanimanje koje se stječe s trogodišnjom srednjom školom (ili prekvalifikacijom) gdje vam se izdaje "KOD 95" i stjecanje naziva "Vozač motornoga vozila". Tu ste doslovno vozač u kamionu, autobusu, tramvaju ili taxiju i bavite se prijevozom od točke A do točke B. Brinete o svome vozilu i teretu, kao i putnicima te ga održavate.

S četverogodišnjom školom dobivate naziv "Tehničar za cestovni promet", te se predmeti skoro ne razlikuju osim što tehničari imaju više predmeta, dok se ostali poneki predmeti teži za učenje. Tehničar cestovnog prometa prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u cestovnom prometu putnika i tereta te organizira ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar cestovnog prometa sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom cestovnom prijevozu. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta. Tehničari cestovnog prometa zaposleni na autobusnim kolodvorima i cestovnim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organiziraju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenoj ili nestaloga tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom prometu vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju prometne nezgode vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari cestovnog prometa vode i skladišno poslovanje u skladištima cestovnih teretnih terminala. Manji broj organizira i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car). Tehničari cestovnog prometa rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje prometa: gustoća i oscilacije prometa, prometni zastoji, prometne nezgode, vrste prometnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje prometa. Tehničari cestovnog prometa koriste se u radu kompjutorima s prilagođenim programima, prometnim kartama koje prikazuju različite situacije u prometu, cestovnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa suradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.

Dodatnim obrazovanjem stječe se titula "Inženjer cestovnog prometa" gdje rade u prometnim poduzećima pa planiraju, organiziraju i kontroliraju odvijanje prometa prema voznom redu. Ujedno, oni koordiniraju i kontroliraju rad različitih grupa radnika u prometnom poduzeću i na terenu, te daju potrebne upute za odvijanje pojedinačnih i skupnih poslova. Planiraju i prate uvođenje novih prometnih tehnologija, kao npr. nove kompjutorske opreme za suvremenije automatsko praćenje odvijanja prometa. Inženjeri prometa osmišljavaju, organiziraju i prate provođenje te analiziraju rezultate različitih vrsta istraživanja kojima je cilj predlaganje uvođenja suvremenije organizacije prijevoza putnika i tereta. Oni surađuju s nadležnim organima lokalne vlasti, istraživačkim i obrazovnim institucijama. Inženjeri prometa organiziraju i rukovode radom zasebnih službi prijevoza koje pojedina velika poduzeća organiziraju za vlastite potrebe prijevoza sirovina i proizvoda. Velika građevinska poduzeća npr. imaju zasebne transportne odjele koji imaju velik broj raznovrsnih vozila za specijalne namjene: mikseri za beton, buldožeri, bageri, valjci, pokretne dizalice i različiti utovarivači, kamioni i sl. U svom radu inženjeri prometa koriste kompjutorsku opremu s odgovarajućim programima za putnički prijevoz, teretni prijevoz, za praćenje održavanja vozila, za kontrolu i vođenje odvijanja prometa itd. Koriste i automatizirane komandne ploče putem kojih imaju pregled odvijanja prometa, te putem kojih mogu utjecati na rješavanje nepredviđenih situacija u prometu.

"Magistar cestovnog prometa" (mag.ing.traff.) bi zapravo bio na većoj poziciji od Inženjera u tvrci najčešće zagovaratelj poslova i/ili direktor firme.

"Doktor cestovnog prometa"

Izvor: [1]