Vremenski slijed osnivanja crkvenih redova

Vremenski slijed osnivanja crkvenih redova.

IV.st. Pavlini

528. Benediktinci

1084. Kartuzijanci

1098. Cisterciti

1118. Red siromašnih vitezova Krista i Salomonova hrama (Templari)

1120. Ivanovci

1208. Franjevci

1209. Karmelićani

1215. Dominikanci

1256. Augustinski heremiti

1312. Ukinuće Templara

1451. Bosonoge Karmelićanke

1524. Teatinci

1530. Barnabiti

1540. Isusovci

1634. Sestre milosrdnice

1663. Trapisti

1732. Redemptoristi

1741. Pasionisti

1773. ukinuće Isusovaca

1834. Klanjateljice Krvi Isusove

1835. Palotinci

1848. Družba Duha Svetoga

1858. Isusovci, obnovljen red

1859. Salezijanci

1875. Verbiti

1878. Dehonijanci

1975. Zajednica svetog Ivana

1976. Bratstvo Jeruzalema