Vučica (rijeka)

rijeka u Hrvatskoj

Vučica je jedna od rijeka slavonske Podravine koja u svom donjem toku, gdje je i najveća, protječe Valpovštinom.

Vučica
Pogled iz čamca na rijeku Vučicu u predvečerje
Duljina 52,2 km
Izvor izvire na Kolokočcu i Bazovoj glavi na obroncima Papuka i Krndije
Pritoci Marjanac, Šaptinovački kanal, Breznica, Jasenovica, Stara Vučica i umjetni kanal Strug
Ulijeva se u Karašica Drava DunavCrno more

Opis uredi

Izvire na Kolokočcu i Bazovoj glavi na obroncima Papuka i Krndije. Teče kroz Orahovicu do ribnjaka Grudnjak u pravcu sjeveroistoka, a zatim u pravcu istoka do Valpova, nedaleko kojeg utječe u Karašicu. Pritoci su joj Marjanac, Iskrica, Breznica, Jasenovica, Stara Vučica i umjetni kanal Strug.

Vrela uredi

Vanjske poveznice uredi