Vukovići (Dobretići, BiH)

Vukovići su jedno od dvadesetak sela općine Dobretići, smješteno na njenom jugoistočnom dijelu. Selo čine Gornji i Donji Vukovići. Gornji Vukovići obuhvaćaju zaseoke Garića Vitovlje, Láva, Markovače, Kupljevine, Lazinu, Jelić, Stubo, a Donje Vukoviće čine Ovnovica, Selo te Pilina ravan.

Vukovići
Entitet Federacija BiH
Županija Županija Središnja Bosna
Općina/Grad Dobretići

PovijestUredi

Vukovići su do prije rata bilo jedno od najbogatijih sela na području općine Dobretići. Većina stanovništva se bavila stočarstvom i zemljoradnjom. Poznato je da su neke obitelji u trenucima najvećeg blagostanja posjedovale i do 1000 grla ovaca te do stotinu krava. Način na koji je tolika stoka preživljavala poznat je u stručnoj literaturi kao transhumantno stočartsvo (sezonska seoba - zimi na planinama, ranije susjedni Vlašić, a u novije vrijeme Hrbina mjesto između Kupresa i Glamoča i planine Cincar i Vitorog u zapadnoj Bosni, a ljeti Posavina, Slavonija pa čak i Podravina). Vlasnici sa svojom stokom rado su dočekivani svakim povratkom, a priče koje su prepričavali sa višemjesečnih seoba svi su rado slušali. Napose su bile interesantni bliski susreti s divljim zvijerima (medvjedima i vukovima) kao i doživljaji sa ljudima koje su susretali na svojim putovanjima.

Ratom je cijelo selo opustošeno i spaljeno, a Vukovćani danas žive u dijaspori, no svakako najvećim dijelom u Hrvatskoj i Sloveniji. Danas u Vukovićima živi nekoliko obitelji, češće pojedinci starije životne dobi.