Suradnik:Lasta/Administratori/Prijedlog promjena

Ovo je prijedlog pravila o administatorima koji obuhvaća biranje administratora, skidanje ovlasti i ponovne izbore. Na stranici za razgovor možete dati svoje komentare.

Glasovanje o ovom prijedlogu će biti pokrenuto nakon rasprave, odnosno postignutog konsenzusa.

Evo prijedloga novih pravila:

Biranje uredi

 • Prijedlog za novog administratora treba staviti na podstranicu (na taj način se lakše može vidjeti povijest svakog glasovanja)
 • Svaki kandidat mora eksplicitno prihvatiti svoju kandidaturu na stranici na kojoj je kandidatura istaknuta
 • Pri izboru za administratora, glasuje se ZA, PROTIV ili NEUTRALAN.
 • Kandidat može u bilo kojem trenutku povući svoju kandidaturu. U tom slučaju, glasovanje se broji kao da suradnik nije prošao (za pojašnjenje, vidi pravila o reizboru).
 • U slučaju da se suradnik predlaže za dvije ili više funkcija, potrebno je napraviti odvojena glasovanja
 • Za sve podatke o ukupnom broju izmjena po imenskim prostorima je mjerodavan jedino alat edicount na toolserveru (pod pretpostavkom da pokazuje svježe podatke).
 • Kandidat mora imati najmanje 30 dana staža kao patroler i 1000 pregledanih izmjena
 • Moguće iznimke u vezi gornjeg pravila
 • a) Gornje pravilo se odnosi na sve
 • b) Kandidat za admina mora barem jednom biti predložen za patrolera, a ako ne uspije proći, može se kandidirati za administratora, ali tek kada dvostruko zadovolji kriterije za administratora
 • Glasovanje traje 7 dana
 • Glasovanje počinje u ponoć, nakon isteka ... :
 • a) 1 dan od prihvaćanja kandidature
 • b) 2 dana od prihvaćanja kandidature
  • Ovo znači da ako suradnik prihvati kandidaturu u ponedjeljak u 18h, glasovanje počinje u ponoć sa utorka na srijedu (opcija a) ili sa srijede na četvrtak (opcija b). Razlog za ovo pravilo je onemogućavanje dogovorene lavine glasovanja. Drugi razlog je da suradnici imaju više vremena za razmisliti, i da mogu donijeti odluku prije nego vide kako su drugi glasovali.
 • Kandidat se može predložiti sam ili ga može predložiti netko drugi
 • a) Može i sam
 • b) Mora ga predložiti netko drugi


 • Pravo predlaganja administratora imaju suradnici s:
 • a) 6 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 500 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 • b) 9 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 800 promjena u glavnom imenskom prostoru.


 • Kandidat za admina mora imati:
 • a) 6 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 500 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 • b) 12 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 1000 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 • Kraći staž kandidata je dozvoljen ukoliko postoji konsenzus administratora.


 • Pravo glasa kod izbora za admina imaju suradnici s:
 • a) 3 mjeseca rada na wikipediji i najmanje 250 promjena u glavnom imenskom prostoru.
 • b) 6 mjeseci rada na wikipediji i najmanje 500 promjena u glavnom imenskom prostoru.
  • Staž i broj promjena se odnose na trenutak predlaganja.
 • Pravo glasa kod izbora za admina nemaju suradnici koji tijekom posljednjih 30 dana imaju manje od:
 • a) Bez ograničavanja.
 • b) 25 promjena u glavnom imenskom prostoru.
  • Starost 25. izmjene u prošlost se provjerava ovako (važan je samo najdonji redak koji mora biti unutar 30 dana)
  • Staž i broj promjena se odnose na trenutak predlaganja.


 • Kandidat prolazi glasovanje ako ima i dovoljan postotak i dovoljan minimalan broj glasova.
 • Za izbor za administratora je potrebno imati postotak glasova ZA, ne računajući neutralne, od najmanje:
 • a) 50%
 • b) 75%
 • Zbroj glasova PROTIV I NEUTRALAN mora biti manji od 45%
 • Za izbor za administratora je potrebno imati broj glasova ZA od najmanje:
 • a) bez ograničenja
 • b) 20 glasova
 • Obavezan reizbor: Dva puta godišnje (npr. 1. ožujka i 1. rujna), organizira se reizbor admninistratora. Svaki administrator kojem je od izbora ili zadnjeg reizbora prošlo više od 1 ili 2 godine automatski ide na reizbor. Admininistrator ide na reizbor:
 • a) bez reizbora (admini se biraju do daljnjega)
 • b) svake 2 godine
 • S obzirom da se može očekivati da će dio suradnika koje je administratio do tada kaznio glasati protiv njega, čak i ako je dokazano da je bio u pravu, kriteriji za reizbor mogu biti nešto blaži od kriterija za izbor. Minimalan postotak glasova za uspješan reizbor treba biti:
 • a) 50%
 • b) kao i za izbor (50% ili 75%, ovisno o tome što se izabere na glasovanju)

Gubitak statusa uredi

 • Administrator može izgubiti status:
  • vlastitim zahtjevom na Meti
  • odlukom AO-a
  • glasovanjem zajednice (pri čemu su uvjeti za predlagača skidanja ovlasti ista kao i kod biranja )

Skidanje ovlasti glasovanjem

Kod glasovanja za skidanje ovlasti, uvjeti za stjecanje prava glasa, kao i uvjeti za predlagača, jednaki su kao i kod biranja novog administratora.

Suradnik koji predlaže skidanje ovlasti administratora mora jasno navesti što je administrator radio protiv pravila i/ili duha wikipedije, te gdje je i kako zloporabio ovlasti, ako je toga bilo. Također, potrebno je uredno dokumentirati svoje tvrdnje s poveznicama na dokaze ili s detaljnim objašnjenjima.

Da bi glasovanje za skidanjem statusa bilo uspješno, mora biti zadovoljeno sljedeće:

 • više glasova ZA nego PROTIV
 • zbroj glasova PROTIV I NEUTRALAN mora biti manji od 45%


 • pored toga, kao dodatni uvjet, broj glasova ZA skidanje ovlasti mora biti najmanje:
 • a) 10
 • b) 15


Skidanje ovlasti zbog neaktivnosti

Bilo koji suradnik (koji zadovoljava uvjete za predlaganje novog admina i skidanja ovlasti) može tražiti skidanje ovlasti neaktivnog administratora. To mora uraditi u kafiću ili na stranici za razgovor nekod aktivnih administratora. Nakon što se javno na wikipediji potvrdi da administratorova aktivnost zadovoljava definiciju "neaktivnosti", bilo koji suradnik može tražiti na Meti skidanje ovlasti tog administratora.

Neaktivnim se smatra onaj admnistrator koji u trenutku zahtjeva za provjerom svoje neaktivnosti ima manje od:

 • a) 50 izmjena u zadnjih 6 mjeseci
 • b) 50 izmjena u zadnjih 12 mjeseci

Doprinosi administratora učinjeni nakon zahtjeva za provjerom neaktivnosti se ne uzimaju u obzir.

Reizbor uredi

 • Ako se suradnik kandidira sam i ne prođe, gubi pravo samokandidiranja
 • Za admine koji su na bilo koji način izgubili status vrijede pravila kao i za kandidate koji nisu prošli glasovanje.
 • AO kod skidanja statusa administatoru može nametnuti dodatna ograničenja po pitanju ponovnog biranja tog suradnika za administratora

Ograničavanje ponovljenog kandidiranja

Opcija a) "najviše 4 izbora":

 • Suradnik se može kandidirati najviše 4 puta
 • Između neuspjelog i ponovljenog glasovanja mora proći najmanje 3 mjeseca

Opcija b): "rastući periodi između reizbora"

 • Između prvog neuspjelog i ponovljenog glasovanja mora proći najmanje 3 mjeseca
 • Kod svakog sljedećeg neuspjelog kandidranja se period udvostručuje (6 mjeseci, 1 godina, 2 godine...)
 • Broj kandidiranja nije ograničen