Wikipedija:Izvori

Tražite li ovo: Wikipedija:Navođenje izvora?


Ovo je popis izvora kojima se služe sastavljači križaljki. Taj popis može poslužiti i za referenciranje s pojedinih stranica hrvatske Wikipedije kad se želi reći odakle potječe neki podatak ili kad se čitatelja želi uputiti na dalje istraživanje.

Izvori su navedeni pod uobičajenim kraticama, nazivima ili prezimenima autora.

U perspektivi ovo bi mogao postati popis svih takvih izvora: atlasa, enciklopedija, imenika, leksikona, priručnika, rječnika, itd.

Opći priručniciUredi

An-GoldUredi

Vladimir Anić, Ivo Goldstein: Rječnik stranih riječi (Drugo izdanje), Novi Liber, Zagreb, 2002.

ARJUredi

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1881-1976..

AnićUredi

Vladimir Anić: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.

Atlas HrvatskeUredi

Veliki atlas Hrvatske, Mozaik knjiga, Zagreb, 2002.

Atlas SlovenijeUredi

Atlas Slovenije, Mladinska knjiga i Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana, 1985.

Atlas svijetaUredi

Atlas svijeta, JLZ, Zagreb, 1974.

CD-atlasUredi

Microsoft Encarta 96 World Atlas

Ćirilovljev RNRUredi

Jovan Ćirilov: Rečnik novih reči (Reči, izrazi i značenja nastali u srpskohrvatskom jeziku posle drugog svetskog rata), Narodna knjiga, Beograd, 1982.

EBUredi

Enciklopedija Britanika (4-5), Narodna knjiga i Politika, Beograd, 2005.

EFKUredi

Enciklopedija fizičke kulture, JLZ, Zagreb, 1975-1977.

EGLJUredi

Jovan Đ. Marković: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, Svjetlost, Sarajevo, 1990.

EJUredi

Enciklopedija Jugoslavije (1-6, A-Katl-), JLZ, Zagreb, 1980-1990.

ELZUredi

Opća enciklopedija JLZ (1-8, Dopunski svezak), JLZ, Zagreb, 1977-1988.

EONUredi

Enciklopedija opća i nacionalna (1-2), Pro leksis i Večernji list, Zagreb, 2005.

Fauna EvropeUredi

Dr Harry Garms, dr Leo Born: Fauna Evrope (priručnik za određivanje), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1981.

FilmskaUredi

Filmska enciklopedija, JLZ, Zagreb, 1986-1990.

HBLUredi

Hrvatski biografski leksikon (1-?), JLZ, Zagreb, 1983.

HEUredi

Hrvatska enciklopedija (1-7), Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, ???-2005.

HČRUredi

Milan Moguš, Maja Bratanić, Marko Tadić: Hrvatski čestotni rječnik, Školska knjiga - Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.

HERUredi

Hrvatski enciklopedijski rječnik (1-12), Zajedničko izdanje: EPH d.o.o. Zagreb i Novi Liber d.o.o. Zagreb, 2004.

HOLUredi

Hrvatski obiteljski leksikon (1-9), EPH d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 2005.

IMJUredi

Božidar Đorđević, Bogoljub Vasić: Imenik mesta u Jugoslaviji, Službeni list SFRJ, Beograd, 1973.

KlaićUredi

Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi (Tuđice i posuđenice), Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1978.

Klajnov RNRUredi

Ivan Klajn: Rečnik novih reči, Matica srpska, Novi Sad, 1992.

Ko je koUredi

Jugoslovenski savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji, Hronometar, Beograd, 1970.

Leksikon JLZUredi

Leksikon JLZ, JLZ, Zagreb, 1974.

LJMUredi

Leksikon jugoslavenske muzike (1-2), JLZ, Zagreb, 1984.

LNHUredi

Božidar Feldbauer: Leksik naselja Hrvatske (I), Mozaik knjiga, Zagreb, 2004.

LPSRHUredi

Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Institut za jezik i Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1976.

MEPUredi

Mala enciklopedija Prosveta (Opšta enciklopedija, treće izdanje). Prosveta, Beograd, 1978.

MinervaUredi

Leksikon Minerva (Praktični priručnik za modernog čovjeka), Minerva nakladna knjižara, zagreb, 1936.

Minervin RNRUredi

Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija i Branko Sočanac: Minervin rječnik novih riječi (Mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima), Minerva, Zagreb, 1996.

MitologijaUredi

Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija (Ilustrirana enciklopedija), Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb, 1990.

MoskovljevićUredi

Dr Miloš S. Moskovljević: "Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom", Apolon, Beograd, 1990.

MuzičkaUredi

Muzička enciklopedija (1-3), JLZ, Zagreb, 1971-1977.

Otaševićev RNRUredi

Đorđe Otašević: Rečnik novih i nezabeleženih reči, Enigmatski savez Srbije, Beograd, 1999.

Popularna enciklopedijaUredi

Popularna enciklopedija, BIGZ, Beograd, 1976.

Pravoslavni rečnikUredi

Veliki pravoslavni bogoslovski enciklopedijski rečnik (tom I), Pravoslavna reč, Novi Sad, 2000.

RMSUredi

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (1-6), Matica srpska - Matica hrvatska (1-3), Novi Sad, Zagreb (1-3), 1967-1976.

RSANUUredi

Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (A-Obv, 1-16), SANU, Beograd, 1959-2001.

SESUredi

Советский ециклопедический словарь, Советская ециклопедия, Moskva, 1990.

SinonimiUredi

Miodrag S. Lalević: Sinonimi i srodnereči srpskohrvatskog jezika, Leksikografski zavod Sveznanje, Beograd, 1974.

SkokUredi

Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1-4), JLZ, Zagreb, 1971.

SpalatinUredi

Leonardo Spalatin: Englesko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-engleski prirodoslovni rječnik s rječnikom izgovora, SNL, Zagreb, 1980.

ŠahovskaUredi

Harry Golombek: Šahovska enciklopedija, Prosvjeta, Zagreb, 1980.

ŠarićUredi

Ljiljana Šarić, Wiebke Wittschen: Rječnik sinonima hrvatskoga jezika, Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.

ŠimundićUredi

Mate Šimundić: Rječnik osobnih imena, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1988.

TurcizmiUredi

Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Četvrto izdanje), Svjetlost, Sarajevo, 1979.

VujaklijaUredi

Milan Vujaklija: Leksikon stranih reči i izraza (Četvrto dopunjeno i redigovano izdanje), Prosveta, Beograd, 1991.

ZamarovskiUredi

Vojtech Zamarovsky: Junaci antičkih mitova (Leksikon grčke i rimske mitologije), Školska knjiga, Zagreb, 1973.

Rječnici kraticaUredi

Hrvatske kraticeUredi

Stjepan Babić, Milena Žic Fuchs: "Rječnik kratica", Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2007.

Bugarske kraticeUredi

Лилия Крумова, Мария Чоролеева: "Речник на съкращенията в българския език", Наука и искуство, София, 1983.

Engleske kraticeUredi

J. W. Gurnett, C. H. J. Kyte: "Cassell's Dictionary of Abbreviations", Cassell, London, 1979.

Njemačke kraticeUredi

Hermann Lichtenstern: "Lexikon der Abkürzungen", Wilhelm Heyne Verlag, München, 1974.

MađarićUredi

Dr Juraj Mađarić, Miroslav Mađarić: "Leksikon kratica iz saobraćaja, vanjske trgovine i osiguranja", Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1979.

Ruske kraticeUredi

Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров: "Словарь русского языка", Русский язык, Москва, 1983.

ZidarUredi

Josip Zidar: Rečnik jugoslovenskih skraćenica, Međunarodna politika, Beograd, 1971.

Dvojezični rječniciUredi

BujasEHUredi

Željko Bujas: Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

BujasHEUredi

Željko Bujas: Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2001.

BujasUredi

Željko Bujas: Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik (A-N), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983-1989.

DivkovićUredi

Mirko Divković: Latinsko-hrvatski rječnik za škole, Zagrev, 1900. (reprint 1980)

FilipovićUredi

Rudolf Filipović: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

JurančičUredi

Janko Jurančič: Hrvatskosrpsko-slovenski rječnik (Treće, znatno prošireno izdanje), Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1986.

ZnikaUredi

Marija Znika, Renate Hansen-Kokoruš, Josip Matešić, Zrinka Pečur-Medinger: Rječnik univezalni njemačko-hrvatski, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 2005.

Enigmatski priručniciUredi

Čvorov ER3Uredi

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 3 (Prvi svezak), Čvor, Bjelovar, 1990.

ER2Uredi

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1973.

ER3Uredi

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1977.

ER4Uredi

Radoš Pušonjić: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1976.

ER5Uredi

Branko Polić: Enigmatski rječnik 5 (1-5), Čvor, Bjelovar, 1980-1982.

ER6Uredi

Tomislav Pejić (urednik): Enigmatski rječnik 6 (1-12), Čvor, Bjelovar, 1984-1991.

ER7Uredi

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 7 (1), Čvor, Bjelovar, 1991.

InicijaliUredi

Popis inicijala, Rebus, Osijek, 1958.

Jovičićev ER3Uredi

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa tri slova, Beograd, 1971.

Jovičićev ER4Uredi

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa četiri slova, Beograd, 1970.

KrUredi

Zapisi iz raznih (i starih) križaljki / ukrštenica

LZJUredi

Stjepan Horvat: Leksikon zagonetača Jugoslavije, Čvor, Bjelovar,

Odostražnik 5Uredi

(Jovan Nedić): Odostražnik 5 (A-Ž), Čvor, Bjelovar 1982.

Priručnik za odgonetačeUredi

Stjepan Horvat: Priručni za odgonetače, Čvor, Banjaluka (Bjelovar!), 1976.

Tošićev ER5Uredi

Miodrag Tošić: Rečnik 5 (I), Beograd, 2001.

Žugićev ER3Uredi

Stanko Žugić: Troslovni enigmatski rečnik, Beograd, 1997.

Žugićev ER4Uredi

Stanko Žugić: Četveroslovni rečnik-podsetnik, Udruženje enigmata "Vuk Karadžić", Beograd, 1997.