Wikipedija:Jubilarni članci/104 000 članaka

Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!Dana 25. studenoga 2011. preskočena je brojka od 104 000 članaka. Svi članci koji su snimljeni u vremenu 00:00 - 23:59 toga dana ušli su u izbor za jubilarni članak.

Glasovanje započinje 26. studenoga 2011. u 00:15 i traje do 29. studenoga 2011. u 00:15 sati.

1. Članci

 1. U izbor ulaze članci nastali onoga dana kada je preskočena jubilarna brojka. Primjerice, ako je jubilarna brojka preskočena 18. listopada u 23:35, tada u glasovanje ulaze članci nastali 18. listopada u razdoblju od 00:00 do 23:59.
 2. Glasuje se za sve članke, pa i mrve, a i one sa predloškom radovi (ukoliko će članak biti dopunjen, a predložak {{radovi}} uklonjen do završetka glasovanja), veće od 3000 bajtova nastale na dan kad je preskočena jubilarna brojka.
 3. Glasuje se i za članke manje od 3000 bajtova ukoliko nisu označeni predloškom {{mrva}} i {{radovi}}.
 4. Ne glasuje se za sljedeće članke:
 • manje od 3000 bajtova ukoliko su označeni predloškom {{mrva}} i {{radovi}}
 • članke koji su premješteni na stranicu za razgovor
 • stranice za preusmjeravanje
 • razdvojbene stranice
 • članke koje su napravili botovi
 • članke predložene za brisanje

2. Glasovanje

 1. Glasovanje za jubilarni članak počinje 15 minuta nakon pripreme stranice za glasovanje, a što će biti naglašeno na samoj stranici za izbor jubilarnog članka.
 2. Glasovanje za jubilarni članak traje točno 72 sata, brojeći od vremena početka glasovanja naglašenog na stranici za izbor jubilarnog članka.
 3. Glasovati mogu suradnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
 • minimalno 100 izmjena u glavnom imenskom prostoru u trenutku početka glasovanja,
 • minimalno 30 dana od prve izmjene i registracije na našoj Wikipediji
 • potrebno je zadovoljiti oba uvjeta

Novi članci započeti 25. studenoga 2011. (abecednim redom)

III. regija Atacama

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)

Andijan

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)

Batalha

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)

Collegium Croaticum Viennense

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 2. ZA ZA--Kubura (razgovor) 18:53, 26. studenog 2011. (CET)
 3. ZA ZA --Jure Grm, 26. dana mjeseca studenog, godine Gospodnje dvijetisućejedanaeste u 19:24. 19:24, 26. studenog 2011. (CET)
 4. ZA ZA --Croq (razgovor) 01:06, 27. studenog 2011. (CET)
 5. ZA ZA -- Zer (razgovor) 13:42, 27. studenog 2011. (CET)
 6. ZA ZA --Roberta F. 19:26, 27. studenog 2011. (CET)
 7. ZA ZA--MaGa 20:48, 27. studenog 2011. (CET)
 8. ZA ZA --VKokielov (razgovor) 20:43, 28. studenog 2011. (CET)

Dassault Mirage F1

 1. ZA ZA--Braco dbk 00:16, 26. studenog 2011. (CET)
 2. ZA ZA--Roberta F. 09:30, 26. studenog 2011. (CET)
 3. ZA ZA--Gjiuh (razgovor) 13:04, 26. studenog 2011. (CET)
 4. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 5. ZA ZA SpeedyGonsales 19:33, 26. studenog 2011. (CET)
 6. ZA ZA --Wustenfuchs 23:00, 26. studenog 2011. (CET)
 7. ZA ZA --D tom 16:34, 27. studenog 2011. (CET)
 8. ZA ZA--MaGa 20:48, 27. studenog 2011. (CET)


Savezna Država Austrija

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)


Kuća od slame

 1. ZA Za. -- Bugoslav (razgovor) 01:22, 26. XI. 2011. (SEV)
 2. ZA ZA--Rovoobo oboovoR 03:52, 26. studenog 2011. (CET)
 3. ZA ZA --Mostarac (razgovor) 11:55, 26. studenog 2011. (CET)
 4. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 5. ZA ZA--Flopy razgovor 20:51, 26. studenog 2011. (CET)
 6. ZA ZA --Croq (razgovor) 01:06, 27. studenog 2011. (CET)
 7. ZA ZA --D tom 16:34, 27. studenog 2011. (CET)
 8. ZA ZA--Šokac 20:42, 27. studenog 2011. (CET)

#ZA ZA --Wolf - Pidgeon (razgovor) 00:44, 29. studenog 2011. (CET) Vrijeme za glasovanje isteklo pa je glas nevažeći.

Lautoka

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)

Lidija Percan

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)

Nagrada hrvatskog glumišta 2011.

 1. ZA ZA--Roberta F. 09:30, 26. studenog 2011. (CET)
 2. ZA ZA --Mostarac (razgovor) 11:55, 26. studenog 2011. (CET)
 3. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 4. ZA ZA --Kubura (razgovor) 18:54, 26. studenog 2011. (CET)
 5. ZA ZA SpeedyGonsales 19:33, 26. studenog 2011. (CET)
 6. ZA ZA --Croq (razgovor) 01:06, 27. studenog 2011. (CET)

Nouadhibou

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)

Senna (2010)

 1. ZA ZA--Roberta F. 10:17, 26. studenog 2011. (CET)
 2. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 3. ZA ZA SpeedyGonsales 19:33, 26. studenog 2011. (CET)

Sunčev toplovodni sustav

 1. ZA ZA--Seiya (razgovor) 11:17, 26. studenog 2011. (CET)
 2. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 3. ZA ZA --Croq (razgovor) 01:06, 27. studenog 2011. (CET)

Talijanska kršćansko-socijalna stranka

 1. ZA ZA --Vhorvat (razgovor) 15:07, 26. studenog 2011. (CET)
 2. ZA ZA -- Zer (razgovor) 13:42, 27. studenog 2011. (CET)

Napomena

 • S obzirom da je ovo glasovanje ZA ZA najbolji jubilarni članak, ne glasujte PROTIV PROTIV, jer ne biramo izabrani članak, već samo onaj koji vam se najviše dopada, njegova tema, uređenost, za koji ste ocijenili da je kao novi članak najbolji ili želite pozitivnim glasom potaknuti novoga suradnika na nastavak uređivanja, a svaki od ovih članaka, može biti jednom izabrani članak, ali za takve članke se glasuje i odlučuje na drugom mjestu.

Jubilarni članak

Između članaka koji su započeti 25. studenoga 2011. godine, u vremenu 00:00 - 23:59 sati kada je preskočena brojka od 104 000 članaka, kao jubilarni članci na Wikipediji na hrvatskome jeziku izabrani su Collegium Croaticum Viennense, Dassault Mirage F1 i Kuća od slame.Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!