Wikipedija:Jubilarni članci/189 000 članaka

Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!
Dana 20. travnja 2018. preskočena je brojka od 188 000 članaka. Svi članci koji su snimljeni u vremenu 00:00 – 23:59 toga dana ušli su u izbor za jubilarni članak.

Glasovanje započinje 21. travnja 2018. u 03:00 i traje do 24. travnja 2018. u 03:00 sati.

Pomagalo za stvaranje popisa članaka za jubilarac

1. Članci

 1. U izbor ulaze članci nastali onoga dana kada je preskočena jubilarna brojka. Primjerice, ako je jubilarna brojka preskočena 18. listopada u 23:35, tada u glasovanje ulaze članci nastali 18. listopada u razdoblju od 00:00 do 23:59.
 2. Glasuje se za sve članke, pa i mrve, a i one sa predloškom radovi (ukoliko će članak biti dopunjen, a predložak {{radovi}} uklonjen do završetka glasovanja), veće od 3000 bajtova nastale na dan kad je preskočena jubilarna brojka.
 3. Glasuje se i za članke manje od 3000 bajtova ukoliko nisu označeni predloškom {{mrva}} i {{radovi}}.
 4. Ne glasuje se za sljedeće članke:
 • manje od 3000 bajtova ukoliko su označeni predloškom {{mrva}} i {{radovi}}
 • članke koji su premješteni na stranicu za razgovor
 • stranice za preusmjeravanje
 • razdvojbene stranice
 • članke koje su napravili botovi
 • članke predložene za brisanje

2. Glasovanje

 1. Glasovanje za jubilarni članak počinje 15 minuta nakon pripreme stranice za glasovanje, što će biti naglašeno na samoj stranici za izbor jubilarnog članka.
 2. Glasovanje za jubilarni članak traje točno 72 sata, brojeći od vremena početka glasovanja naglašenog na stranici za izbor jubilarnog članka.
 3. Glasovati mogu suradnici koji ispunjavaju oba sljedeća uvjeta:
 • minimalno 100 izmjena u glavnom imenskom prostoru u trenutku početka glasovanja,
 • minimalno 30 dana od prve izmjene i registracije na našoj Wikipediji

Novi članci započeti 20. travnja (abecednim redom)

 1. ZA ZA -- Cybermb (razgovor) 07:33, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --Fraxinus (razgovor) 22:05, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA -- Cybermb (razgovor) 07:33, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --Æiynāl (razgovor) 00:55, 22. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA --Pera detlic (razgovor) 07:00, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --MateoKatanaCRO (razgovor) 10:00, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Fraxinus (razgovor) 22:05, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA -- Dvanaesti Igrač 23:53, 22. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 5. ZA ZA -- Plac (razgovor) 15:18, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 6. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 7. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 20:38, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA - Kubura (razgovor) 03:22, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA -- Cybermb (razgovor) 07:33, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA -- Dvanaesti Igrač 23:53, 22. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA -- Ustajala voda (razgovor) 00:31, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 5. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 6. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 7. ZA ZA--Croq (razgovor) 23:19, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA--Umuthi GayndeGi (razgovor) 13:39, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA--Soljenko (Sal terrae) 23:52, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA -- Dvanaesti Igrač 23:53, 22. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA--Umuthi GayndeGi (razgovor) 13:39, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA--Soljenko (Sal terrae) 23:52, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA--Umuthi GayndeGi (razgovor) 13:39, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --Fraxinus (razgovor) 22:05, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Soljenko (Sal terrae) 23:52, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA--Šimungr (razgovor) 01:24, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 5. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 6. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA-m3zzz00 (razgovor) 04:17, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --Fraxinus (razgovor) 22:05, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA -- Ustajala voda (razgovor) 00:31, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 5. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 20:38, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 6. ZA ZA--Croq (razgovor) 23:20, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA -- Cybermb (razgovor) 07:33, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --Fraxinus (razgovor) 22:05, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Æiynāl (razgovor) 00:55, 22. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 4. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 5. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 6. ZA ZA BlackArrow (razgovor) 20:38, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA --MateoKatanaCRO (razgovor) 10:00, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA--Umuthi GayndeGi (razgovor) 13:39, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 2. ZA ZA--Bruckermann (razgovor) 01:49, 22. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 3. ZA ZA --Šedrvan (Razgovor) 20:05, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]

Novi članci započeti 20. travnja manji od 3000 bajtova i nesređeni članci

Neki od njih su u izradi, pa u međuvremenu mogu narasti preko te veličine.

 1. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]

napomena: razdvojba

 1. ZA ZA --Pera detlic (razgovor) 07:00, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA --Va Kozali morčić (razgovor) 14:32, 23. travnja 2018. (CEST)[odgovori]
 1. ZA ZA --Pera detlic (razgovor) 07:00, 21. travnja 2018. (CEST)[odgovori]

napomena: razdvojba

Napomena

 • S obzirom da je ovo glasovanje ZA ZA najbolji jubilarni članak, ne glasujte PROTIV PROTIV, jer ne biramo izabrani članak, već samo onaj koji vam se najviše dopada, njegova tema, uređenost, za koji ste ocijenili da je kao novi članak najbolji ili želite pozitivnim glasom potaknuti novoga suradnika na nastavak uređivanja, a svaki od ovih članaka, može biti jednom izabrani članak, ali za takve članke se glasuje i odlučuje na drugom mjestu.

Jubilarni članci

Između članaka koji su započeti 20. travnja 2018. godine, u vremenu od 00:00 do 23:59 sati kada je preskočena brojka od 189 000 članaka, kao jubilarni članci na Wikipediji na hrvatskome jeziku izabrani su Negdje u zemlji snova i Privatizacija u Rusiji.

Ova je stranica arhivirana.
Ne mijenjajte je!