Wikipedija:Navod iz izvora

Nekad je potrebno navesti u točnom obliku kako piše u izvoru na koji se pozivate, daklem točno citirati, jer se prepričavanjem gubi bît teksta, zbog toga što je teško prepričati odnosno zato što točno navođenje napisanog u izvoru najkraće i najbolje objašnjava. Tad to radite ovako.
Primjer: Na stranici [1] piše da je Nenad Cambi napisao da su potrebna drukčija ispitivanja, jer su postojali stariji slojevi. Navod onda ide:

<ref>[http://www.matica.hr/vijenac/332/UNESCO%20ne%20poznaje%20dobro%20Split,%20Pala%C4%8Du%20i%20rivu/ Vijenac] Nenad Cambi: UNESCO ne poznaje dobro Split, Palaču i rivu, Vijenac br. 332/2006., 7. prosinca 2006., Matica hrvatska (pristupljeno 14. listopada 2016.)
"Kad se s arheološke točke gledišta promotri, tada su projektiranju trebala prethoditi arheološka istraživanja. Znalo se, naime, i prije da je riva integralni dio Palače i Splita još od Dioklecijana i da su istraživanja nužna. Ne mislim ponajprije na klasična arheološka iskapanja, koja su agresivna i destruktivna metoda. Riječ je o pouzdanim georadarskim i drugim sličnim metodama koje su, doduše, u skromnu opsegu i primijenjene, ali tek kad su projekti već bili gotovi. Jasno se pokazalo da postoje starije strukture."</ref>

Sličan primjer može biti kod videozapisa ili tekstova koji nisu besplatno (razvijenim zemljama, zemlja Trećeg svijeta i slabije razvijenim europskim zemljama je dostupno) dostupni u nekoj zemlji. <ref>[URL ] Ime stranice] Autor: Naslov, nadnevak izrade (nadnevak pristupa)
"Ovaj videozapis (više) nije dostupan u Vašoj zemlji."</ref>

VidiUredi