Wikipedija:Politika doktrine izuzetaka

↱

Politika doktrine izuzetaka ili PDI je politika koja se primjenjuje na Wikipediji na hrvatskom jeziku, a donesena je na temelju mogućnosti koju pruža Rezolucija o politici licenciranja koju je donijela Zaklada Wikimedia 23. ožujka 2007. godine. Politikom doktrine izuzetaka dopušta se uporaba neslobodnog sadržaja na projektu Wikipedije na hrvatskom jeziku, ali u najmanjoj mogućoj mjeri. Razlog donošenja ove politike leži u želji za stvaranjem kvalitetne enciklopedije. Ovu politiku ne treba pretpostaviti Wikipedijinoj misiji stvaranja slobodnog sadržaja. Politiku doktrine izuzetaka treba tumačiti restriktivno, odnosno na način da u slučaju dvojbi i opravdane sumnje u legalnost uporabe neslobodnog sadržaja, isti treba u najkraćem roku ukloniti.

Neslobodan sadržaj koji se koristi pod PDI mora biti identificiran u strojno čitljivom formatu tako da to mogu lako utvrditi i neposredni i posredni korisnici mrežnog sjedišta, drugim riječima mora se navesti vanjska poveznica na stranicu s kojeg je sadržaj preuzet.

Neslobodnog sadržaja mora biti u najmanjoj mogućoj mjeri. Njihova upotreba, uz ograničene izuzetke, treba biti svedena na ilustraciju povijesno značajnih događaja, da uključi identificiranje zaštićenih radova kao što su logotipi, i da dopuni (u uskim okvirima) članke o suvremenim djelima zaštićenim autorskim pravom. PDI ne može dopustiti materijal kod kojeg je razumno očekivati da netko pošalje slobodnu datoteku iste namjene, kao što je to slučaj sa skoro svim portretima bitnih živih osoba. Bilo koji sadržaj pod PDI mora biti zamijenjen sa slobodno licenciranim djelom kad god je takvo dostupno, a koje će služiti istoj obrazovnoj svrsi.

Mediji koji se koriste pod PDI podložni su brisanju ako im nedostaje primjenljivo objašnjenje. Oni moraju biti korišteni jedino u kontekstu s drugim slobodno licenciranim sadržajem.

Primjeri prihvatljive uporabe:

Slike:

  • omoti
  • logotip
  • poštanske marke i novčanice
  • drugi promotivni materijali
  • filmski i televizijski kadrovi u niskoj rezoluciji
  • slike zaštićenih softverskih programa
  • slike povijesnog značaja

Neslobodni sadržaj može se koristiti pod uvjetom da ne postoji njegova slobodna zamjena, isti mora biti prvotno javno objavljen, mora postojati značajan razlog za njegovo korištenje, ali mora biti u skladu s drugim pravilima i smjernicama Wikipedije. Takav sadržaj može se koristiti samo u člancima, odnosno u glavnom imenskom prostoru, ne na suradničkim stranicama, predlošcima, galerijama, razdvojbenim stranicama, popisima bilo koje vrste, kao i u drugim imenskim prostorima (Wikipedija, Dodatak, Pomoć).

Uporaba neslobodnog sadržaja mora biti u skladu s pozitivnim propisima SAD-a, ali i Republike Hrvatske, koja je prepoznata kao zemlja iz koje se najviše pristupa sadržaju.

Ova politika doktrine izuzetaka vrijedi pet godina od dana njezina izglasovanja. Po potrebi se može izglasovati njezina daljnja primjena, nakon njezina isteka. Ukoliko se primjena ove politika ne produži, svi materijali identificirani kao neslobodan sadržaj, a čija je primjena dopuštena temeljem ove politike, bit će uklonjeni u najkraćem mogućem roku.

Vidi još

uredi

Arhiv glasovanja

uredi