Wikipedija:Popis jezičnih kratica

Jezik ISO 639-3 Kratica Ime predloška Babel
abhaski (apsuanski) abk abh. Ne Ne
afarski aar afar. Ne Ne
afrikaans afr afr. Ne {{suradnik af}}
ajmarski aym ajm. Ne Ne
akadski akk akad. Ne Ne
albanski sqi alb. {{sqi oznaka}} {{suradnik sq}}
aleutski ale aleut. Ne Ne
algonkijski alg alg. Ne Ne
amharski amh amhar. Ne Ne
aragonski arg arag. Ne Ne
aramejski arc aram. Ne Ne
arapski ara ar.
arap.
{{ara oznaka}} ili {{ar}} {{suradnik ar}}
aravački awd arav. Ne Ne
armenski hye armen. {{hye oznaka}} Ne
avarski ava avar. Ne Ne
avestički ave avest. Ne Ne
azerski aze azer. {{aze oznaka}} Ne
bamanankanski bam bam. Ne Ne
bantu bnt bnt. Ne Ne
baskijski eus bask. {{eus oznaka}} {{suradnik eu}}
bavarski bar bav. Ne Ne
bengalski ben beng. Ne Ne
berberski ber berb. Ne Ne
bjeloruski bel bjrus. {{bel oznaka}} {{suradnik be}}
bokmål nob bokm. Ne Ne
bošnjački bos boš. {{boš oznaka}} ili {{boš}} {{suradnik bs}}
bretonski bre bret. Ne {{suradnik br}}
bugarski bul bug. {{bul oznaka}} ili {{bug}} {{suradnik bg}}
burmanski (bamarski, bamajski) mya burm. Ne Ne
crnogorski cnr crnog. {{cg oznaka}} {{suradnik cg}}
čamorujski (čamoruški) cha čam. Ne Ne
češki ces češ. {{ces oznaka}} {{suradnik cs}}
dalmatski dlm. dalm. Ne Ne
danski dan dan. {{dan oznaka}} {{suradnik da}}
divehijski div div. Ne Ne
donjolužički dsb dluž. Ne Ne
donjonjemački nds dnjem. {{nds oznaka}} {{suradnik nds}}
dravidski dra drav. Ne Ne
džonkajski (džongkhaški) dzo. džon. Ne Ne
egipatski egy egip. Ne Ne
endonški (ndonga, endongaški) ndo end. Ne Ne
engleski eng engl. {{eng oznaka}} ili {{engl}} {{suradnik en}}
esperanto epo esper. {{epo oznaka}} {{suradnik eo}}
estonski est est. {{est oznaka}} Ne
etruščanski ett etr.
etrušč.
Ne Ne
fenički phn fen. Ne Ne
ferojski (ferojarski) fao fer. Ne Ne
fidžijski (fiđijski) fij fidž.
fiđ.
Ne Ne
finski fin fin. {{fin oznaka}} {{suradnik fi}}
flamanski vls flam.[1]
flandr.[1]
Ne Ne
francuski fra fr.
franc.
{{fra oznaka}} ili {{fr}} {{suradnik fr}}
franački vmf frnč. Ne Ne
frizijski fry friz. Ne Ne
fulski ful ful. Ne Ne
furlanski fur furl. {{fur oznaka}} {{suradnik fur}}
galicijski glg galj. Ne {{suradnik gl}}
galoromanski rgn gal.rom. Ne Ne
gaskonjski oci gask. Ne Ne
germanski gem germ. Ne Ne
gikuyuški (kikujujski) kik gik. Ne Ne
gornjolužički hsb gluž. Ne
gotski got got. Ne Ne
grčki (novogrčki) ell grč.
ngrč.
{{ell oznaka}} {{suradnik el}}
grenlandski kal grnl. Ne Ne
gruzijski kat gruz. {{kat oznaka}} {{suradnik ka}}
guaranijski grn guar. Ne Ne
gudžaratski guj gudž. Ne Ne
haićanski hat haić. Ne Ne
hausajski (hausaški) hau haus. Ne Ne
havajski haw. havaj. Ne Ne
hebrejski heb hebr. Ne {{suradnik he}}
hererojski (hereroški) her her. Ne Ne
hetitski hit het. Ne Ne
hindski hin hind. {{hin oznaka}} {{suradnik hi}}
hirimotujski (hirimotuški) hmo hirim. Ne Ne
hrvatski hrv hrv. {{hrv oznaka}} {{suradnik hr}}
ido ido ido Ne {{suradnik io}}
igbojski (igboški) ibo igb. Ne Ne
ilirski xil ilir. Ne Ne
indoarijski inc indoar. Ne Ne
indoeuropski ine ine. Ne Ne
indonezijski ind indon. Ne {{suradnik id}}
interlingua ina ina. Ne Ne
inuktitutski iku inuk. Ne Ne
inupiački (inupiatunski) ipk inup. Ne Ne
irski gle irs. Ne Ne
iranski ira iran. Ne Ne
irokeški / irok. Ne Ne
islandski isl isl. Ne {{suradnik is}}
istrorumunjski jezik ruo istrorum. Ne Ne
jakutski sah jakut. Ne Ne
japanski jpn jap. {{jpn oznaka}} {{suradnik ja}}
javanski jav jav. Ne Ne
jidiš yid jid. Ne {{suradnik yi}}
joruba yor jor. Ne Ne
južni ndebelski nbl nbl. Ne Ne
kannadajski (kannadaški) kan kan. Ne Ne
kanurijski (kanurski) kau kau. Ne Ne
karaimski kdr. karai. Ne Ne
kašupski csb kašup. Ne {{suradnik csb}}
katalonski cat kat. {{cat oznaka}} {{suradnik ca}}
kazaški, kazački kaz kaz. {{kaz oznaka}} Ne
kečuanski que keč. Ne {{suradnik qu}}
keltski cel kelt. Ne Ne
kimbundu kmb kimb. Ne Ne
kineski zho kin. {{zho oznaka}} {{suradnik zh}}
kinyarvandski (kinyarwandajski, kinyarwandaški) kin kiny. Ne Ne
kirgiski kir kirg. Ne Ne
kirundi run run. Ne Ne
klingonski tlh kling. Ne Ne
khmerski (kmerski) khm khmer.
kmaj.
Ne Ne
komski kom kom. Ne Ne
korejski kor kor. {{kor oznaka}} {{suradnik ko}}
kornski cor. korn. Ne Ne
korzikanski (korzički, korski) cos korz. {{cos oznaka}} Ne
koptski cop kpt. Ne Ne
krimskotatarski crh krim.tat. Ne {{suradnik crh}}
kurdski kur kurd. {{kur oznaka}} Ne
kwanyamaški (kwanyamajski, kwanyamski) kua kua. Ne Ne
langobardski lng lng. Ne Ne
laoski (laoški) lao lao. Ne Ne
laponski se lap. Ne Ne
latinski lat lat. {{lat oznaka}} {{suradnik la}}
letonski (latvijski) lav let.[1]
latv.
{{lav oznaka}} {{suradnik lv}}
limburški lim limb. Ne Ne
lingalajski (lingalaški) lin ling. Ne Ne
litavski lit lit.
litav.[1]
{{lit oznaka}} {{suradnik lt}}
lombardski lmo lomb.
lombard.[1]
Ne Ne
lugandski lug lug. Ne Ne
mađarski (madžarski) hun madž.
mađ.
{{hun oznaka}} {{suradnik hu}}
makedonski mkd maked. {{mkd oznaka}} {{suradnik mk}}
malgaški (malagaški) mlg malag. Ne Ne
malayalamski (malajalamski) mal malajal. Ne Ne
malajski msa malaj. Ne Ne
manski glv manx. Ne Ne
maorski mri. maor. Ne Ne
marathski (marathijski) mar marat. Ne Ne
mongolski mon mong. Ne Ne
nahuatl nci nahu. Ne Ne
nauruski nau nau. Ne Ne
navajo nav nav. Ne Ne
nepalski nep nep. Ne Ne
nizozemski nld niz. {{nld oznaka}} {{suradnik nl}}
norveški nor norv. {{nor oznaka}} {{suradnik no}}
nynorsk nno nnorv.
novonorv.
Ne {{suradnik nn}}
njemački deu njem. {{deu oznaka}} {{suradnik de}}
odžibvejski (čipevski) oji odži. Ne Ne
oksitanski oci okcit. Ne {{suradnik oc}}
oriyanski (oriyajski, orijaški) ori ori. Ne Ne
oromonski (oromojski, oromoški) orm orom. Ne Ne
osetski oss oset. Ne Ne
pali pli pali Ne Ne
pandžapski pan pandž. Ne Ne
paštunski pus paš. {{pus oznaka}} Ne
perzijski fas perz. {{fas oznaka}} Ne
poljski pol polj. {{pol oznaka}} {{suradnik pl}}
portugalski por port. {{por oznaka}} {{suradnik pt}}
provansalski prv prov. Ne Ne
punski xpu pun. Ne Ne
romski rom rom. Ne Ne
rumunjski ron rum. {{ron oznaka}} {{suradnik ro}}
rusinski rue rusin. Ne Ne
ruski rus rus. {{rus oznaka}} {{suradnik ru}}
samoanski smo. samoan. Ne Ne
sangojski (sangoški, sangonski) sag sag. Ne Ne
sanskrt san. san. Ne Ne
sardinski srd sard. {{srd oznaka}} Ne
shonaški (shonajski, šonanski) sna sna. Ne Ne
sicilijanski scn sicil. Ne Ne
sindski snd sind. Ne Ne
sinhalski (sinhaleški) sin sinh. Ne Ne
sirski syc asir. Ne Ne
sjeverni ndebelski nde nde. Ne Ne
sjevernolaponski sme sjlap. Ne Ne
skandinavski gmq skand. Ne Ne
slovački slk sl.
slovač.[1]
slvč.
{{slk oznaka}} {{suradnik sk}}
slavenski sla slav. Ne Ne
slovenski slv slov. {{slv oznaka}} {{suradnik sl}}
somalski som som. Ne Ne
sothojski (sothoški) sot sot. Ne Ne
srednjoniskonjemački gml srnnjem. Ne Ne
srednjogornjonjemački gmh srgnjem. Ne Ne
srednjoengleski enm srengl. Ne Ne
srednjovjekovni francuski frm srfr. Ne Ne
srednjovjekovni irski mga srirs. Ne Ne
srpski srp srp. {{srp oznaka}} {{suradnik sr}}
srpskohrvatski hbs srphrv. Ne {{suradnik sh}}
staroengleski ang stengl. Ne Ne
starogrčki grc stgrč.
starogrč.
Ne Ne
starofrancuski fro stfr. Ne Ne
staroirski sga stir. Ne Ne
staronizozemski odt stnizoz. Ne Ne
staroperzijski peo stperz. Ne Ne
staroprovansalski pro stprov. Ne Ne
staropruski prg stprus. Ne Ne
staroruski orv strus. Ne Ne
staroskandinavski non stskand. Ne Ne
staroslavenski chu stsl. Ne {{suradnik cu}}
starošpanjolski osp stšp. Ne Ne
staroturkijski otk sttur. Ne Ne
sudanski apd sud. Ne Ne
sundski sun sun. Ne Ne
svahili (kiswahili) swa svah. Ne Ne
swatski ssw swat. Ne Ne
škotski sco škot. Ne Ne
škotski gaelski gla škot.gael. Ne Ne
španjolski spa šp. {{spa oznaka}} {{suradnik es}}
švapski swg švap. Ne Ne
švedski swe šved. {{swe oznaka}} {{suradnik sv}}
švicarski njemački gsw švic.njem. Ne Ne
tagaloški tgl tagal. Ne Ne
tadžički tgk tadž. Ne Ne
tajski (tajlandski) tha taj.
tajl.
Ne Ne
talijanski ita tal. {{ita oznaka}} {{suradnik it}}
tamilski tam tamil. Ne Ne
tatarski tat tat. {{tat oznaka}} Ne
telugu tel tel. Ne Ne
tibetski bod tibet. Ne Ne
tigrinja tir tigr. Ne Ne
toharski / tohar. Ne Ne
tongaški (tongajski, tonganski) ton tongan. Ne Ne
trački txh trač. Ne Ne
tsongaški (tsongajski, tsonganski) tso tson. Ne Ne
tswanaški (tswanajski, tswananski) tsn tsw. Ne Ne
tupijski tup tupi. Ne Ne
turski tur tur. {{tur oznaka}} {{suradnik tr}}
turkmenski tuk turkm. {{tuk oznaka}} Ne
twijski twi twi. Ne Ne
ukrajinski ukr ukr. {{ukr oznaka}} {{suradnik uk}}
urdski urd urd. {{urd oznaka}} Ne
uzbečki uzb uzb. Ne Ne
valonski wln val. Ne {{suradnik wa}}
velški (kimrički) cym velš. Ne {{suradnik cy}}
vendajski (vendaški) ven vend. Ne Ne
venecijanski vec venec. Ne Ne
vijandot wya vijan. Ne Ne
vijetnamski vie vijet. Ne {{suradnik vi}}
volapük vol vol. Ne {{suradnik vo}}
wolofski wol wol. Ne Ne
xhosaški (xhosajski, xhosanski) xho xho. Ne Ne
yorubski yor yor. Ne Ne
zhuanški (žuanški) zha žuan. Ne Ne
zulujski (zuluški) zul zul. Ne Ne

Izvori uredi

  1. a b c d e f Priručnik Leksikografskog zavoda FNRJ, s Predgovorom Leksikografskoga zavoda FNRJ od svibnja 1952., Zagreb, 1952., str. 78. (flam. i flandr.), str. 80. (lombard.; let. = letonski), str. 82. (slovač. = slovački) (NSK)


Popis jezika po kodnim nazivima ISO 639-3

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Dodatak:Popis jezika i dijalekata po linguistovim kodnim nazivima