Wikipedija:Pravila uređivanja

Ovo je pravilo Wikipedije na hrvatskome jeziku.
Svi bi ga suradnici trebali poštovati.
↱
Pravila i smjernice
Pet stupova Wikipedije · Zanemarite sva pravila · Budite odvažni!
Univerzalni kodeks ponašanja
sva pravila i smjernice

Wikipedija je rezultat mnoštva doprinosa u kojima svaki suradnik donosi nešto novo, bilo da se radi o istraživačkim vještinama, tehničkoj stručnosti, vještinama pisanja, sitnim informacijama, ili najvažnijem – spremnosti pomoći. Čak se ni najbolji članci ne smiju smatrati dovršenima, jer svaki urednik u svakom trenutku može ponuditi nove ideje o tome kako poboljšati njihov sadržaj.

Dodavanje informacija u Wikipediju

uredi

Wikipedija je tu da javnosti pruži pregled općeprihvaćenih znanja, podložno određenim ograničenjima njihova opsega. Budite odvažni u dodavanju sadržaja koji odražava takva znanja, bilo stvaranjem novih članaka bilo dodavanjem u postojeće članke, a budite oprezni kada razmatrate uklanjanje sadržaja koji je dobro podržan citiranim izvorima. Pravila Wikipedije nalažu da sve na Wikipediji treba biti provjerljivo i da ne smije biti izvorno, vlastito istraživanje. Provjerljivost sadržaja postiže se pozivanjem na vjerodostojne izvore. Sadržaj bez izvora može biti osporen i uklonjen jer je nedostatak sadržaja na Wikipediji bolji od zavaravajućeg ili lažnog sadržaja. Ugled Wikipedije kao enciklopedije počiva upravo na tome da je sadržaj članaka provjerljiv i vjerodostojan. Najbolja je praksa da prilikom dodavanja sadržaja odmah navedete i izvore, dodavanjem navoda u tekstu i što bliže prenesenoj tvrdnji, kako je opisano u pravilu WP:Navođenje izvora.

Iako su potrebni pouzdani izvori, pri pisanju članaka ne kopirajte i ne preuzimajte bliskim parafraziranjem sadržaj izvora zaštićenih autorskim pravima. Sve izvore treba prepričati jer Wikipedija poštuje tuđa autorska prava: pročitajte izvor, potrudite se razumjeti ga, a zatim svojim riječima prenesite ono o čemu izvor govori.

Osim pisanjem, suradnici mogu poboljšati članak i pronalaženjem izvora za postojeći sadržaj. To je osobito važno kada naiđete na izjave koje su potencijalno kontroverzne. Ne morate biti osoba koja je dodala sadržaj da biste mu dodali izvor.

Wikipedija je djelo u nastajanju: savršenstvo nije potrebno

uredi

Savršenstvo nije potrebno: Wikipedija je djelo u stalnom razvoju. Uređivanje u suradnji znači da se nepotpuni ili loše napisani nacrti članaka s vremenom mogu razviti u izvrsne članke. Čak su i loši članci, ako ih se može poboljšati, dobrodošli. Na primjer, jedna osoba može započeti članak s pregledom teme ili nekoliko slučajnih činjenica; druga osoba može oblikovati članak ili dodati nove činjenice i slike ili dijagrame; treća osoba može uravnotežiti stavove iznesene u članku, provjeriti činjenice i dodati izvore. Tijekom procesa članak može postati neorganiziran ili sadržavati nekvalitetno pisanje.

Neutralnost članaka o živim ili nedavno umrlim osobama

uredi

Iako savršenstvo nije potrebno, posebnu pozornost treba posvetiti člancima koji spominju žive osobe. Sporni materijal o živim osobama (u nekim slučajevima i o nedavno preminulima) koji uopće nema ili ima slabe izvore, bilo da je sadržaj negativan, pozitivan, neutralan ili samo upitan, treba ili odmah provjeriti, u jednom ili više pouzdanih izvora, i prezentirati na neutralan način, ili odmah ukloniti, bez čekanja na raspravu.

Pokušajte riješiti probleme

uredi

Riješite probleme ako možete, označite ih ili uklonite ako ne možete. Očuvajte primjeren sadržaj: sve dok neke činjenice ili ideje pripadaju enciklopediji, treba ih zadržati u Wikipediji.

Ako bi činjenice i ideje dodane u članak pripadale i idealnom »dovršenom« članku zadržite ih čim zadovoljavaju tri pravila o sadržaju: WP:nepristrano gledište, WP:Provjerljivost i WP:Bez vlastitog istraživanja.

Umjesto uklanjanja loše prezentiranog sadržaja, razmislite o lektoriranju, oblikovanju u wikipedijskom stilu ili dodavanju izvora. Članak možete prema potrebi i označiti predlošcima za održavanje. Ako mislite da članak treba ponovno napisati ili značajno izmijeniti slobodno to i učinite, ali nastojte navesti razloge za takvo uređivanje na pripadnoj stranici za razgovor. Proces uređivanja je evolucija koja s vremenom članke dovodi na sve veću razinu kvalitete. Izvrsni članci na Wikipediji mogu doći iz dugog niza uredničkih doprinosa.

Umjesto uklanjanja sadržaja iz članka, razmotrite:

  • Preoblikovanje, poboljšanja pravopisa i gramatike ili točniji prikaz izvora,
  • Ispravljanje netočnosti, ostavljajući ostatak sadržaja netaknutim,
  • Spajanje ili premještanje sadržaja u relevantniji članak ili odvajanje dijela sadržaja u potpuno novi članak,
  • Dodavanje još jednog gledišta postojećim gledištima ne bi li članak bio uravnoteženiji,
  • Pronalaženje izvora i dodavanje citata; ako ne uspijete, zatražite ih dodavanjem predloška {{Nedostaje izvor}} uz sporne tvrdnje i navode u članku,
  • Dodavanje odgovarajućih predložaka za čišćenje odjeljcima koje ne možete sami popraviti,
  • Popravljanje mrtvih poveznica na izvore i vanjske stranice pronalaženjem novih URL-ova stranica ili arhiviranih inačica starih (s internetskih arhiva archive.org, haw.nsk.hr i sl.)
  • Prebacivanje cijelog članka u drugi članak s preusmjeravanjem
  • Ispravljanje grešaka u wikitextu ili u oblikovanju

Ako mislite da bi sadržaj mogao biti osnova za nove članke ili ako niste sigurni želite li ga potpuno ukloniti iz Wikipedije, razmislite o kopiranju sadržaja na stranicu za razgovor radi daljnje rasprave. Ako mislite da bi bilo bolje da sadržaj bude dio drugog članka, premjestite sadržaj na stranicu za razgovor tog članka kako bi njegovi urednici mogli razmisliti o najboljem načinu uključivanja sadržaja u enciklopediju.

Problemi koji mogu opravdati uklanjanje

uredi

Osnovna pravila o sadržaju govore o situacijama u kojima je prikladnije ukloniti informacije iz članka, nego ih sačuvati. WP:Provjerivost govori o postupanju s kontroverznim i sadržajem bez potpore u izvorima. WP:Bez vlastitog istraživanja govori o potrebi uklanjanja vlastitih razmišljanja i sinteze autora Wikipedijina sadržaja. WP:Što ne spada u Wikipediju opisuje sadržaj koji je u osnovi neprikladan za Wikipediju. WP:Nepristrano gledište raspravlja o balansiranju sadržaja koji daje nepotrebnu težinu određenom gledištu; ovo može uključivati i uklanjanje trivijalnosti, zanemarivo manjinskih stavova i sadržaja koji nema potvrdu u visokokvalitetnim izvorima. Izlišno ponavljanje sadržaja treba svesti na minimum, s iznimkom uvoda članka koji predstavlja njegov sažetak.

Klevete, besmislice i vandalizam treba potpuno ukloniti, isto kao i sadržaj koji krši autorska prava i sadržaj za koji nikada nije objavljen pouzdan izvor koji bi ga potvrdio.

Posebnu pozornost treba posvetiti biografijama živih ljudi, osobito kada je riječ o tvrdnjama bez citata ili s lošim i nepouzdanim izvorima. Urednici koji pišu biografske članke moraju biti upoznati s ograničenjima danim u pravilu WP:Životopisi živih osoba.

Razgovarajte i uređujte

uredi

Budite odvažni u ažuriranju članaka, osobito pri manjim izmjenama i uklanjanju problema. Nitko nije vlasnik članaka pa prethodne autore nije potrebno konzultirati prije unošenja izmjena. Ako možete riješiti problem koji uočite, učinite to. Raspravite uređivanje ako mislite da bi moglo biti kontroverzno ili ako se netko s njim ne složi, uklanjajući ga ili pokrešući raspravu na stranici za razgovor. Ciklus odvažno uređivanje→ uklanjanje→ rasprava često se koristi kada su promjene sporne.

Odvažnost ne bi trebala značiti nametanje stavova protiv postojećeg konsenzusa i osnovnih pravila o sadržaju. Neprikladne su izmjene koje se pravdaju sličnim prijašnjim izmjenama izvršenim (fait accompli), a bez da su raspravljene i u danom slučaju.

Budite od pomoći: objasnite

uredi

Budite od pomoći: obrazložite svoje izmjene. Kad uređujete članak, što je promjena radikalnija ili kontroverznija, veća je potreba za obrazloženjem. Ostavite komentar o tome zašto ste napravili promjenu u sažetku uređivanja ili (za veće i značajnije promjene) na stranici za razgovor članka. Imajte na umu da su bilješke na stranici za razgovor vidljivije, da smanjuju mogućnost nesporazuma, potiču raspravu i rjeđe vode do uređivačkog rata.

Budite oprezni s velikim promjenama: razgovarajte

uredi

Budite oprezni pri većim izmjenama članka. Spriječite uređivački rat raspravljajući izmjene na stranici za razgovor članka. Zamisao jednog urednika o poboljšanju drugom uredniku može izgledati kao skrnavljenje. Ako želite uređivati odvažno, pokušajte detaljno opravdati svoju promjenu na stranici za razgovor. Prije nego što napravite veliku promjenu, razmislite o stvaranju nacrta na podstranici vlastite suradničke stranice, a zatim ga povežite na stranici za razgovor o članku kako biste olakšali raspravu.

Wikipedija nije forum za raspravu

uredi

Bilo da se odlučite hrabro urediti ili prvo razgovarati o izmjeni na stranici za razgovor, imajte na umu da Wikipedija nije forum za raspravu. Najbolje je usmjeriti energiju na poboljšanje članaka, a ne na raspravu o osobnim idejama i uvjerenjima.

Uređivanje pravila i smjernica

uredi

Pravila i smjernice trebaju sadržavati ono oko čega se slaže većina suradnika Wikipedije i trebaju biti napisani tako da odražavaju trenutačni konsenzus. Uređivanje pravila i smjernica podiježe uzusima navedenim u Wikipedijinom članku Pravila i smjernice.