Wikipedija:Suradnički okvirići/Anime i mange

Kȏd Rezultat Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Anime}}

Zelena Ovaj suradnik voli anime i mange.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Pokemon}}

Pokémon Ovaj suradnik voli Pokémone i ponosi se time!
Što vodi ovamo