Wikipedija:Suradnički okvirići/Boje

Kȏd Rezultat Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Zelena}}

  Najdraža boja ovog suradnika je zelena.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Žuta}}

 
Najdraža boja ovog suradnika je žuta.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Plava}}

  Najdraža boja ovog suradnika je plava.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Crvena}}

  Najdraža boja ovog suradnika je crvena.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Crna}}

Najdraža boja ovog suradnika je crna.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Bijela}}

  Najdraža boja ovog suradnika je Bijela.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Ljubičasta}}

  Najdraža boja ovog suradnika je ljubičasta.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Boje}}

  Ovaj suradnik voli sve boje.
Što vodi ovamo