Wikipedija:Suradnički okvirići/Matematika

Općenito uredi

Kȏd Rezultat Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematičar}}

  Ovaj je suradnik matematičar.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematičar-1}}

2×2=4 Ovaj je suradnik matematičar početnik.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematičar-2}}

a²+b²=c² Ovaj je suradnik prosječan matematičar.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematičar-3}}

  Ovaj je suradnik napredni matematičar.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematičar-4}}

  Ovaj je suradnik matematički ekspert.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/4-D}}

  Ovaj suradnik uživa razmišljajući u četvrtoj dimenziji.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Kriptolog}}

  Ovaj je suradnik kriptolog i zbilja razumije kako SHA-1 radi.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Teorija čvorova}}

  Ovaj se suradnik voli zaplesti teorijom čvorova.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Polarne koordinate}}

  Ovaj suradnik smatra da su polarne koordinate predivne.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/λ}}

λ Ovaj je suradnik tečan u lambda računu.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Poliedar}}

  Ovaj se suradnik zanima za poliedre.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematika sexy}}

Ovaj suradnik zna da je matematika  
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Integral antiderivacija}}

  Ovaj suradnik poznaje razliku između integrala i antiderivacije.
A trebali biste i vi!
 
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Matematička indukcija}}

 (1),
 (n) →  (n+1)
Ovaj suradnik voli matematičku indukciju.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Rješavanje problema}}

  Ovaj suradnik voli rješavanje problema.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/E iracionalan}}

  Ovaj suradnik zna dokazati da je broj e iracionalan.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Pi iracionalan}}

  Ovaj suradnik zna dokazati da je   iracionalan.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Naći X}}

Ovaj suradnik zna kako odrediti X.  
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Gorljiv matematičar}}

  Ovaj se suradnik gorljivo zanima za matematiku.
Što vodi ovamo

Brojevne baze uredi

Kȏd Rezultat Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Binarni}}

1+1=10 Ovaj suradnik voli binarni sustav.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Ternarni}}

1+2=10 Ovaj suradnik voli ternarni sustav.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Oktalni}}

4+4=10 Ovaj suradnik voli oktalni sustav.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Dekadski}}

5+5=10 Ovaj suradnik voli dekadski sustav.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Heksadekadski}}

8+8=10 Ovaj suradnik voli heksadekadski sustav.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Vigezimalni}}

4×5=10 Ovaj suradnik voli vigezimalni sustav.
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Seksagezimalni}}

3×4×5=10 Ovaj suradnik voli seksagezimalni sustav.
Što vodi ovamo

Brojevi i varijable uredi

Kȏd Rezultat Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Antiderivacija}}

  | I | N | T | E | G | R | A | L | I |

Moja antiderivacija

Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Pi}}

  Pi ≅ 3.1415926535897932384626
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Pi2}}

  Pi ≅ 3.141592653589793238462643383 27950288419716939937510582097494 45923078164062862089986280348253 42117067982148086513282306647093 84460955058223172535940812848111 74502841027019385211055596446229 48954930381964428810975665933446 12847564823378678316527120190914 56485669234603861045432664821339 36072602491412737245870066063155 88174881520920962829254091715364 36789259036001133053054882046652 1384146951941511609
Što vodi ovamo

{{Predložak:SO/Pi znamenke}}

  Ovaj suradnik zna napamet nespecificiran broj znamenki decimalnog zapisa broja pi.
Što vodi ovamo