William Rowan Hamilton

William Rowan Hamilton (Dublin, 4. kolovoza 1805.2. rujna 1865., Dublin, Irska), irski matematičar, fizičar i astronom koji je dao značajan doprinos razvitku optike, dinamike i algebre. Bio je čudo od djeteta; u dvanaestoj godini proučavao Newtonovo djelo Principia, a već u dvadeset i drugoj bio imenovan profesorom astronomije na Koledžu sv. Trojstva u Dublinu. Nakon radova iz geometrijske optike iznio takozvani Hamiltonov princip (1835.) i Hamiltonovu formulaciju mehanike, koja je imala važnu ulogu pri oblikovanju kvantne mehanike. Godine 1843. uveo kvaternione, hiperkompleksne brojeve s četirima komponentama, za koje ne vrijedi komutativnost množenja (nekomutativne algebre poslije su se pokazale temeljem kvantne mehanike).[1]

William Rowan Hamilton

Rođenje 4. kolovoza 1805.
Dublin, Irska
Smrt 2. rujna 1865.
Dublin, Irska
Državljanstvo Irac
Polje Fizika, astronomija,
Matematika
Institucija Koledž sv. Trojstva u Dublinu
Alma mater Koledž sv. Trojstva u Dublinu
Poznat po Hamiltonov operator ili nabla,
Hamiltonov princip,
Hamiltonova formulacija mehanike,
Kvaternioni,
Tenzor
Cayley-Hamiltonov teorem
Portal o životopisima

Na njega je velik utjecaj imao njegov ujak James Hamilton. S trinaestak godina znao je isto toliko jezika. jezikoslovlje, kao i klasična literatura, zaokupljala ga je čitav život. Vrlo rano je pokazao matematički talent.

Hamiltonov operator uredi

Hamiltonov operator  , što se izgovara kao nabla, je u trodimenzionalnom Kartezijevom koordinatnom sustavu R3 s koordinatama (x, y, z) definiran operatorima parcijalnih derivacija:

 

gdje su   jedinični vektori usmjereni kao koordinate sustava.

Definicija se može poopćiti i na n-dimenzionalni Euklidski prostor Rn. U Kartezijevom koordinatnom sustavu s koordinatama (x1, x2, ..., xn),   se definira kao

 

gdje su   jedinični vektori u tom prostoru.

U Einsteinovoj notaciji se ta definicija može kraće napisati kao:

 .

Izvori uredi

  1. Hamilton, William Rowan, [1] "Hrvatska enciklopedija", Leksikografski zavod Miroslav Krleža, www.enciklopedija.hr, 2015.

Vanjske poveznice uredi

 
Logotip Zajedničkog poslužitelja
Zajednički poslužitelj ima još gradiva o temi William Rowan Hamilton