Zgrada Sučić (Krapina)

Zgrada u Magistratskoj je objekt u gradu Krapina, zaštićeno kulturno dobro.[1]

Opis dobraUredi

Stambeno-poslovna zgrada u Rendićevoj ulici slobodnostojeća je jednokatnica pravokutnog tlocrta građena od opeke. Glavno pročelje okrenuto na ulicu raščlanjeno je s pet prozorskih osi, a u sredini se nalazi balkon sa željeznom ogradom. Prizemlje je svođeno češkim svodovima dok je stropna konstrukcija kata drveni grednik. Krovište je dvostrešno s poluskošenim zabatima, pokriveno utorenim crijepom. Zgrada je sagrađena početkom 19. st., a njena tlocrtna dispozicija unutarnjeg prostora, oblikovanje pročelja i konstruktivni oblici svodova ukazuju na pojednostavljene elemente klasicističke arhitekture toga vremena

ZaštitaUredi

Pod oznakom Z-4443 zavedena je kao nepokretno kulturno dobro - pojedinačno, pravna statusa zaštićena kulturnog dobra, klasificirano kao "profana graditeljska baština".

IzvoriUredi

  1. Pretraživanje Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija RH. Pristupljeno 20. studenog 2020. Sadržaj preuzet uz dopusnicu.
   
Ovaj tekst ili jedan njegov dio preuzet je s mrežnih stranica Ministarstva kulture Republike Hrvatske (http://www.min-kulture.hr/). Vidi dopusnicu za Wikipediju na hrvatskome jeziku: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.
Dopusnica za korištenje materijala s ove stranice arhivirana je u VRTS-u pod brojem 2021043010005276.
Sav sadržaj pod ovom dopusnicom popisan je ovdje.