Zigurat je tip drevnih hramova koje je moguće naći u Mezopotamiji i Iranu.

Dur Untaš, 13. stoljeće pr. Kr.

Zigurat (hram posvećen božanstvima) je u prvotnom obliku nadvisivao cijelu okolicu. Na vrhu stupnjevite piramide je bila zvjezdarnica, s kipom i hramom mjesnog božanstva.

Do vrha zigurata su vodile stube. Ispred njega je bilo veliko dvorište, okruženo uredima i skladištima, kamo su se donosili žrtveni darovi i zemljarina, koju su plaćali seljaci zakupci. Kraljevske palače su se nalazile na nešto nižem zaravanku. S jedne strane se zid palače oslanjao na zigurat. Budući da je Sumer oskudjevao u prirodnim bogatstvima, većina građevina je bila pod ostacima zemljanih opeka, osušenih na suncu ili ispečenih u pećinama.