Znanosti o životu

znanost o procesima ili strukturama živih bića i sa njima

Znanosti o životu obuhvaćaju grane znanosti koje se bave znanstvenim proučavanjem života - poput mikroorganizama, biljaka i životinja, uključujući i ljudska bića. Znanosti o životu su jedna od dvije glavne grane prirodnih znanosti, a druga grana su fizikalne znanosti koje se bave neživom materijom. Biologija je krovna prirodna znanost koja proučava život, a ostale znanosti o životu su njene poddiscipline.

Neke znanosti o životu usredotočuju se na određenu vrstu organizma. Na primjer, zoologija je proučavanje životinja, dok je botanika proučavanje biljaka. Druge znanosti o životu usredotočuju se na aspekte zajedničke svim ili mnogim oblicima života, poput anatomije i genetike. Neke se usredotočuju na mikrorazmjere (npr. molekularna biologija i biokemija ), drugi na veće razmjere (npr. citologija, imunologija, etologija, farmacija i ekologija). Druga velika grana znanosti o životu uključuje razumijevanje uma  - neuroznanost. Otkrića znanosti o životu pomažu u poboljšanju kvalitete i standarda života i imaju primjenu u zdravstvu, poljoprivredi, medicini te farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Glavne grane znanosti o životu uredi

Izvori uredi

 1. Urry, Lisa; Cain, Michael; Wasserman, Steven; Minorsky, Peter; Reece, Jane. 2017. Evolution, the themes of biology, and scientific inquiry. Campbell Biology 11th izdanje. Pearson. New York, NY. str. 2–26. ISBN 978-0134093413
 2. Hillis, David M.; Heller, H. Craig; Hacker, Sally D.; Laskowski, Marta J.; Sadava, David E. 2020. Studying life. Life: The Science of Biology 12th izdanje. W. H. Freeman. ISBN 978-1319017644
 3. Freeman, Scott; Quillin, Kim; Allison, Lizabeth; Black, Michael; Podgorski, Greg; Taylor, Emily; Carmichael, Jeff. 2017. Biology and the three of life. Biological Science 6th izdanje. Pearson. Hoboken, NJ. str. 1–18. ISBN 978-0321976499
 4. anatomy | Definition, History, & Biology. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 5. Astrobiology | science. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 6. biotechnology | Definition, Examples, & Applications. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 7. biochemistry | Definition, History, Examples, Importance, & Facts. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 8. Bioinformatics | science. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 9. Biomechanics | science. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 10. Biophysics | science. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 11. botany | Definition, History, Branches, & Facts. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 31. svibnja 2020.
 12. Cytology | biology. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 31. svibnja 2020.
 13. Ecology. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 14. Ethology | biology. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 31. svibnja 2020.
 15. Evolution - The science of evolution. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 31. svibnja 2020.
 16. Immunology | medicine. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 30. svibnja 2020.
 17. Phycology | biology. Encyclopedia Britannica (engleski). Pristupljeno 1. rujna 2020.