Crnica ili černozem je zonalni tip zemljišta koji je razvijen na lesnoj podlozi. Nastaje pod utjecajem stepske i kontinentalne klime. Tijekom jeseni i oštre zime, kada je raspadanje organskih tvari svedeno na minimum dolazi do nagomilavanja humusa. Iz tog razloga je crnica vrlo plodno tlo. Tijekom vlažnijeg proljeća na černozemu buja travnata vegetacija.

Crnica