Žetva

Žetva se odnosi na radove u poljoprivredi koji su potrebni za ubiranje plodova.

Značajni faktori su primjerice odabir dana kada je koji žetveni plod sasvim zreo i kada je spreman za žetvu ili vremenski uvjeti.

Strojevi za žetvu su primjerice kombajni ili traktori.

GalerijaUredi