30-ih pr. Kr.

desetljeće


Glavni događaji uredi

Svjetska politika uredi

31. pr. Kr.-kod Akcija se sukobljavaju vojske Oktavijana i Marka Antonija uz potporu Egipćana.

30. pr. Kr.-Egipat postaje rimska provincija