30-ih pr. Kr.


Glavni događajiUredi

Svjetska politikaUredi

31.pr.Kr.-kod Akcija se sukobljavaju vojske Oktavijana i Marka Antonija uz potporu Egipćana.

30.pr.Kr.-Egipat postaje rimska provincija