Acinetobacter


Acinetobacter je rod bakterija iz razreda Gammaproteobacteria. Vrste iz roda Acinetobacter su nepokretne, oksidaza-negativne bakterije, a važne su u prirodi po svojem, doprinosu mineralizaciji tla. Vrste iz roda Actinobacter su široko rasprostranjene u prirodi, i žive u različitim staništima (suhim i vlažnim).

Acinetobacter
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter baumannii
Sistematika
Carstvo: Bacteria
Koljeno: Proteobacteria
Razred: Gammaproteobacteria
Red: Pseudomonadales
Porodica: Moraxellaceae
Rod: Acinetobacter
Vrste
Acinetobacter baumannii

Acinetobacter baylyi
Acinetobacter bouvetii
Acinetobacter calcoaceticus
Acinetobacter gerneri
Acinetobacter grimontii
Acinetobacter haemolyticus
Acinetobacter johnsonii
Acinetobar junii
Acinetobacter lwoffii
Acinetobacter parvus
Acinetobacter radioresistens
Acinetobacter schindleri
Acinetobacter tandoii
Acinetobacter tjernbergiae
Acinetobacter towneri
Acinetobacter ursingii

Bakterije iz roda Actinebacter se smatraju nepatogenim za zdrave ljude, dok kod imunokompromitiranih bolesnika i ostalih teških bolesnika, mogu uzrokovati teške za život opasne infekcije. Acinetobacter je Gram negativan, polimorfan, striktni aerob, rasprostranjen u prirodi kao saprofit ili predstavlja dio fiziološke flore čoveka (koža, disajni putevi i genitalni trakt). To su kratki zdepasti, a ponekad i okruglasti bacili. Često imaju kapsulu. Katalaza su pozitivni a oksidaza negativni. Često je prisutan u bolničkoj sredini (lavaboi, kateteri, zrak i dr).