Agora (grčki za skupština, trg) je u antičkoj Grčkoj naziv za narodnu skupštinu koju je sazvao kralj ili važniji građanin; naziv za gradsku tržnicu, trg, mjesto trgovačko-poslovnog i javnog života uopće.

Drevna stoa agore u Solunu.

U drevno doba bivala je često nepravilna oblika i okružena hramovima i javnim zgradama. Poslije je kvadratnog oblika okružena građevinama s trjemovima. Postala je uzor za rimske forume.

Atenska agora

uredi

Središte javnog života Atenjana bila je agora na kojoj se nalazila tržnica, uredi, palače, hramovi, oltari, spomenici. Bila je nepravilna četverokutna oblika. Ondje se danas nalaze ostaci različitih građevina. Sve glavne ulice slijevale su se na agoru, a sveta cesta je vodila preko agore do Akropole. Na agori se nalazio i kip slavnom grčkom govorniku Demostenu.

Vanjske poveznice

uredi