Redni broj Kemijski element Kemijski simbol
89 aktinij Ac
90 torij Th
91 protaktinij Pa
92 uranij U
93 neptunij Np
94 plutonij Pu
95 americij Am
96 kurij Cm
97 berkelij Bk
98 kalifornij Cf
99 einsteinij Es
100 fermij Fm
101 mendelevij Md
102 nobelij No
103 lorensij Lr

Aktinoidi (ili aktinidi) su skupina od 15 elemenata koji leže između aktinija i lorensija s atomskim brojevima od 89-103 u periodnom sustavu. Aktinoidi su dobili ime po aktiniju. Svi elementi su u F-bloku osim lorensija. Postoje i razredbe koje isključuju aktinij i lorensij iz skupine.