Aliteracija (lat. ad = na, k, prema; littera = slovo) glasovna je figura koja nastaje ponavljanjem istih ili zvukovno sličnih suglasnika ili suglasničkih skupina radi postizanja zvukovnog ugođaja, ritma ili glasovnih efekata.

Primjeri aliteracija

uredi


  • I cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne sme (Vladimir Nazor, „Cvrčak”)


Aliteracije mogu biti i fraze na kojima se lomi jezik ("jezikolomci"):

  • Riba ribi grize rep.
  • Navrh brda vrba mrda.
  • Petar Petru plete petlju.
  • Igla igra igru igle.
  • Pop kopa prokop, kroz prokop kopa pop.