Alveolarni vibrant

IPA-broj 122
IPA-tekst r
IPA-slika Xsampa-r.png
HTML-entitet r
X-SAMPA r
Kirshenbaum r<trl>
Ltspkr.png - Zvučni primjer Pomoć

Alveolarni vibrant jest suglasnik koji postoji u nekim jezicima; u međunarodnoj fonetskoj abecedi za njega se koristi simbol [ r ].

U transkripcijama jezika koji nemaju ovaj glas (engleski, njemački) često se ovim simbolom koristi za označavanje sličnih glasova.

Baskijski, španjolski, portugalski i albanski razlikuju ovaj glas i alveolarni dotačnik kao različite foneme (npr. u španjolskom pero /ˈpeɾo/ „ali” u usporedbi s perro /ˈpero/ „pas”).

Glas ima nekoliko varijanti (dentalnu, alveolarnu, postalveolarnu).

Glas postoji u standardnom hrvatskom i većini narječja; svi se pravopisi hrvatskog jezika također koriste simbolom r (vidjeti slovo r).

Karakteristike su:

Prema bazi podataka UPSID glas se nalazi u 21,1 % jezika.

Vanjske povezniceUredi