Anali (lat. Annales) starorimskog povjesničara Tacita su djelo koje obuhvaća vladavinu četvero rimskih careva koji su vladali nakon smrti cara Augusta. Očuvani dijelovi Anali opširno pokrivaju većinu vladavine cara Tiberija i Nerona, a malim dijelom se dotiče Kaligulina i Klaudijeva carevanja. Tacit najvjerojatnije nije bio taj koji je dao naslov "Anali", nego se izvodi iz činjenice da je Tacit tretirao povijest u obliku godine za godinom, analitično. Izvorni naslov je najvjerojatnije Ab excessu divi Augusti, "Nakon smrti božanskog Augusta". Sačuvano je približno pola djela.