Anglosasko naseljavanje Britanije

Anglosasko naseljavanje Britanije je pojam kojim označujemo procese iskrcavanja i naseljavanja germanskih naroda s kontinentalne Europe na Britaniju tijekom ranog srednjeg vijeka. Posebice se odnosi na dolazak Anglosasa u Britaniju nakon pada starorimske vlasti u 5. stoljeću.

Zemljovid glavnih mjesta naseljavanja anglo-saskih naroda oko 600. godine.

Znanstvena zajednica nije jedinstvena u svezi s poticajem, stupnjem naseljavanja i učinkom naseljavanja germanskih naroda. Razlog su različitosti izvora. Tradicijska podjela doseljenika na Angle, Sase i Jute - naroda iz Angelna, Stare Saske i Jyllanda datira iz djela Historia ecclesiastica gentis Anglorum koje je u 8. stoljeću napisao na latinskom Beda Časni o kršćanstvu u Kraljevini Engleskoj.[1] Povijesna i arheološka istraživanja s početka 20. stoljeća su pokazala da je širi raspon germanskih naroda s obala Frizije, Donje Saske i Švedske doselio u Britaniji u onom dobu.[2] Anglosasi su zamijenili keltsku kulturu i društvo u velikom dijelu južne i središnje Britanije te tako pridonijeli stvaranju anglo-saske Engleske i uporabi staroengleskog jezika.

Za vremenski slijed događaja, pogledati članak kronologija anglo-saskog naseljavanja u Britaniju.

Stari latinski tekstovi ovaj dolazak nazivaju Adventus Saxonum, a prvi ga je uporabio sv. Gildas oko 540. godine.[3]

Adventus Saxonum polazišnom je točkom povijesti Engleske. Tradicijski ju se opisuje više kao invazijom, nego kao naseljavanjem, dok nadnevci i okolnosti odudaraju. Mjera prvih uspjeha Angla i Sasa bila je 441. godine, kad je Galska kronika iz 452. zabilježila da je Britanija pala pod sasku vlast nakon što je pretrpila mnogo katastrofa,[4] vjerojatno u značenju da je sva britanska obala ostala odsječenom do tog nadnevka.

U znanstvenoj zajednici traje debata kako i zašto su naselja Angla i Sasa bila uspješna te pitanje pune naravi odnosa Angla i Sasa prema romaniziranim Britima, uključujući pitanje dokamo su došljaci premjestili ili nadomjestili postojeće stanovnike. Većinu neromaniziranih Brita koja je živjela na zapadu i sjeveru Britanije anglosasko naseljavanje uvelike nije pogodilo.

Anglo-saske seobe u 5. stoljeću s europskog kontinenta na Britaniju.

Bilješke uredi

  1. Beda Časni. Ecclesiastical History of the English People. knjiga I. pogl. 15
  2. Collingwood, R. G. 1936. The English Settlements. The Sources for the period: Angles, Saxons, and Jutes on the Continent. Roman Britain and English Settlements. Clarendon. Oxford, England. str. 325 et sec
  3. Haywood, John (1999), Dark Age Naval Power: Frankish & Anglo-Saxon Seafaring Activity (rev. izd.), Frithgarth: Anglo-Saxon Books, ISBN 1-898281-43-2, Dark Age Naval Power, "Anglo-Saxon Piracy and the Migration to Britain". Podnoška 32.
  4. Haywood, John (1999), Dark Age Naval Power: Frankish & Anglo-Saxon Seafaring Activity (revised ed.), Frithgarth: Anglo-Saxon Books, ISBN 1-898281-43-2, Dark Age Naval Power, "Anglo-Saxon Piracy and the Migration to Britain".