Ansambl (franc. ensemble, njem. Befestigungsgruppe, rus. укрепленный узел), u stalnoj fortifikaciji samostalni skup utvrđenja Maginotove linije. On je predstavljao čitav podzemni grad koji je sadržavao s vojarnu, bolnicu, skladišta, energetsku centralu i dr. Ansambli su bili međusobno povezani tunelima za promet motornih vozila ili električne željeznice, a na površini su virile samo kupole i osmatračnice, povezane liftovima ili horizontalnim komunikacijama s njegovim ostalim elementima.

Ansambl na Maginotovoj liniji

Postojale su tri kategorije ansambala, od kojih su oni prve kategorije činili glavne oslonce (ouvrages principaux) glavnog odbrambenog položaja odredenog utvrđenog područja.

Literatura uredi

  • ”Ansambl”, U: Vojna enciklopedija, sv. 1., Beograd: Izdanje redakcije Vojne enciklopedije, 1970., str. 158.