Antikoagulansi su sredstva koja sprječavaju zgrušavanje krvi. Zgrušavanje krvi je proces koji se zbiva kada krv dođe u dodir sa stranom površinom. Za zgrušavanje krvi potreban je čitav niz faktora koji se nalaze u plazmi i nazivaju se faktori zgrušavanja. Uklanjanjem samo jednog od njih do zgrušavanja neće doći. Jedini od faktora zgrušavanja koji nije protein je ionizirani kalcij. Vezivanjem kalcija ili njegovim prevođenjem u neionizirani oblik prekinut će se proces zgrušavanja. Također, inaktiviranjem trombina, koji je jedan od faktora zgrušavanja, prekinut će se proces zgrušavanja.

Podjela antikoagulansa uredi

Antikoagulansi se mogu podijeliti na više načina, a jedan od njih je prema djelovanju. Pa s obzirom na djelovanje razlikujemo:

Antikoagulansi se mogu podijeliti i prema načinu korištenja, i to na:

  • Tekući antikoagulansi su oni koji razrijeđuju uzorak i to su npr. ACD (acid-citrat-dekstroza) koji se koristi u transfuziologiji i to u količini od 28,6 mL za 100 mL krvi. U laboratorijskoj hematologiji najčešće korišteni tekući antikoagulans je trinatrijev citrat.
  • Kruti antikoagulansi su takvi koji ne razrjeđuju uzorak. Ovamo ubrajamo smjesu oksalata (tri dijela amonijevog oksalata i jedan dio kalijevog oksalata). Koristi se u količini 2,0 mg za 1 mL krvi. Jedan od krutih antikoagulansa je heparin, on se koristi u količini 0,1 do 0,2 mg za 1 mL krvi. Heparin je prikladan za kvantitativne pretrage.

Upotreba antikoagulantnih spojeva kao lijekova uredi

Antikoagulantni lijekovi se koriste u medicini za liječenje stanja u kojemu je došlo do nastanka ugruška krvi (tromba) u krvnim žilama ili za sprečavanje nastanka ugrušaka krvi u krvnim žilama u stanjima i bolestima u kojima je povećan rizik za nastanak ugruška krvi.

Neke od primjera bolest u kojemu je nastao ugrušak krvi koji se antikoagulatnim lijekovima pokušava razgraditi su venska tromboza dubokih vena, plućna embolija, srčani udar i ishemijski moždani udar.

Primjer bolesti u kojoj se pokušava antikoagulatnim lijekovima spriječiti nastanak ugrušak krvi je fibrilacija atrija srca, dok se antikoagulantni lijekovi u istu svrhu koriste prije i nakon operativnog liječenja.

U medicine se koriste:

  • derivati kumarina (npr. varfarin, fenprokumon) - antagonisti vitamina K (VKA)
  • heparin i derivati heparina (niskomolekularni heparin)
  • sintetski pentasaharid, inhibitor faktora X (fondaparinuks)
  • izravno djelujući oralni antikoagulanti lijekovi - uvedeni u liječenje nakon 2008., a često se u koristi skupni naziv tj. kratica NOAK (novi oralni antikoagulantni lijekovi ili ne-vitamin K antagonisti oralni antikoagulanti). Prema mehanizmu djelovanja mogu se podijeliti na:
    • izravni inhibitori faktora Xa (rivaroksaban, apiksaban, edoksaban)
    • izravni inhibitori trombina (dabigatran)


     Molimo pročitajte upozorenje o korištenju medicinskih informacija.
Ne provodite liječenje bez savjetovanja s liječnikom!