Anurija je naziv koji opisuje smanjenja diureze na manje od 100 ml mokraće unutar 24h.

Smanjenje proizvodnje urina može biti uzrokovano različitim uzrocima koji se mogu podijeliti na tri skupine:

  • prerenalni uzroci - npr. smanjenje protoka krvi kroz bubreg zbog dehidracije
  • renali uzroci - npr. ishemijsko ili toksično oštećenje burega koje uzrokuje tubularnu nekrozu bubrega
  • postrenalni uzorci - npr. opstrukcija kamencem, neoplazmom ili ugruškom u mokraćovodu

Anuriju treba razlikovati od oligurije, kod koje je diureza smanjena na manje od 500 ml unutar 24h.