Aparatčik (ruski aппар́атчик, hrvatski: muž/žena „džavnog aparata“) izvorno je izraz iz ruskog jezika za partijskog dužnosnika (u realsocijalističkom nazivlju: funkcionera) ili birokrata u bivšim socijalističkim državama i njihovom partijskom aparatu. Izraz se danas koristi uglavnom pogrdno. Riječ je na hrvatskom jeziku povezana uz više negativnih riječi za priviligirane šefove nomenklature koji namjerno zlouporabljuju svoju moć.

Aparatčiki se nalaze u gotovo svim političkim sustavima gdje je nezavisno ili kritičko mišljenje nepoželjno ili koje kao se u totalitarnim sustavima sankcionira.