Apel, grčki Apeles, (Kolofon, ? druga polovica 4. st. pr. Kr. – Koj, ?) je bio antički grčki slikar; dvorski slikar Aleksandra Velikog. Antički izvori smatraju ga najvećim antičkim slikarom.

Za ovu zidnu sliku iz Pompeja s temom "Afrodita rođena iz pjene" se vjeruje da je rađena prema grčkom originalu slikara Apela.

Slikao je mitološke figure, alegorijske kompozicije (Afrodita rođena iz pjene), narativne scene, portrete (Aleksandar Veliki s munjom). Njegova umjetnost obilježava prijelaz od grčkog klasičnog slikarstva na helenizam. Njegova djela nisu sačuvana i poznat je samo iz rimskih kopija.