Apostolska nuncijatura

veleposlanstvo Svete Stolice u drugoj državi

Apostolska nuncijatura ime je za diplomatsko predstavništvo odnosno veleposlanstvo Svete Stolice u nekoj državi u Svijetu. Predvoditelj nuncijature zove se nuncij.

Apostolska nuncijatura u Beču.

Ciljevi

uredi

Apostolska nuncijatura ima dvije uloge:

  • vjersku - da utvrđuje veze između Pape i Crkve u dotičnoj zemlji.
  • svjetovnu - utvrđuje odnose između Svete Stolice u dotičnoj zemlji radi rješavanja pitanja u odnosu mjesne Crkve i države.

Vanjske poveznice

uredi