Apostolska palača

Apostolska palača, također i Papinska palača ili Vatikanska palača, službena je papinska rezidencija u Vatikanu.

Dodaj infookvir "zgrada".
(Primjeri uporabe predloška)
Apostolska palača, pogled s Trga sv. Petra

Palača je zapravo kompleks zgrada koju čini papinski apartman, neki uredi Katoličke crkve, kapele, Vatikanski muzeji i Vatikanska knjižnica. Uključuje preko 1000 soba, između ostalog Rafaelove sobe i Sikstinsku kapelu.