Apple I

Apple I je 1976. bilo prvo računalo koje je razvio Steve Wozniak, a proizvodila ga je američka tvrtka Apple.

Apple I

Koristilo je televizijski prijamnik kao monitor, imalo osnovnu rutinu u ROM-u koju je pokretalo računalo pri uključenju, dok je za spremanje i učitavanje podataka korišteno sučelje prema kasetofonu. Brzina čitanja i upisivanja na kasetu bila je 1200 bit/s. Apple I je bio jednostavno računalo u rangu s KIM-1.

Ukupno je sastavljeno 200 Apple I.

Vanjske povezniceUredi